[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1702934215110.mp4 (37.16 KB, 426x240, ehehe.mp4)

 No.1130

Vittu että naurattaa kun jotkut minilautalaiset kuvittelevat olevansa parempaa väkeä 😂😂😂 tuolla ne keskustelee sivistyneesti siitä kuinka eivät saa pillua 😂😂😂 vittu mitä audareita

 No.1138

ne on kylläkin miniggerit jotka postaa pillunsaanti-juttuja ja muutenkin ovat tehneet laudasta lukukelvottoman

 No.1139

File: 1702968685854.gif (435.41 KB, 500x455, e8c975d5-4124-46a2-b951-b3….gif)

Huutista minim*nille[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]