[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1701146800215.jpg (44.26 KB, 500x500, e92b66744228c2c4.jpg)

 No.852

Käpälä niin kipeä 😿

 No.853

File: 1701147012512.jpg (359.22 KB, 868x678, 1697445301401802.jpg)

Ja kampaaja leikkeli otsista tosi innokkaasti ja nyt näkyy otsan GRAND CANYON enkä tahdo mennä enää ikinä ulos

 No.854

>>853
oho oikee muikku

 No.858

File: 1701172756042.jpg (76.88 KB, 800x800, 2c9e19c043860c53.jpg)

Jee pompsuömpsyn joululahja hankittu 🥰

 No.873

File: 1701382371370.jpeg (75.11 KB, 828x825, 0c5a591c-4035-4032-8bf8-5….jpeg)

Jee pompsuömpsyn viekkuun piiiiiitkän päivän ja onnistuneen NBBMN:n jälkeen 💖

 No.882

File: 1701490913965.png (750.34 KB, 597x579, Helpme.png)

Au au au

 No.890

File: 1701583275130.jpg (77.35 KB, 814x773, a5aeec550de96e51.jpg)


 No.898

File: 1701638665411.png (2.07 MB, 1308x1800, 3ade4b85-92e0-428a-bcb7-ed….png)

Jee otsis on jo fiksumman pituinen ja röntgenin lopputulos:
>30v. Nainen, liukastunut ja kaatunut satuttanut vas. Olkanivelen 19.11., todettu eksaktiasentoinen humerus murtuma. Kantoside. Vielä kipua, tramadolia käyttänyt. Opettajana työskentelee. Äärioikeakätinen. Ei erityisiä harrastuksia.
>Vas olkapään iholla runsas kellertävä hematooma, aristaa lievästi, perifeerinen sensovasomotoriikka kunnossa. Kapillaarireaktio normaali. Sormien harotus, opponens liike ja peukalon ekstensio normaalisti esille. Kyynärvarren koukistus ja ojennus onnistuu, normaalit liikeradat. Pendelöinti onnistuu kevyessä liikkeessä.
>Kontrollikuvassa murtuman asento hyvä, hyvä luukontakti, hyvin pientä dislokaatiota humeruksen pään välillä.

 No.899

>>898
annappa tramadolia

 No.901

File: 1701662847003.png (1.9 MB, 1400x1834, bc2f647f-61ba-4a8c-bfd7-a6….png)

>>899
Söin jo kaikki

 No.952

File: 1701842626741.jpeg (92.93 KB, 461x640, Old French Fairy Tales 8.jpeg)

Tulisinpa viharikostetuksi niin ei sattuisi koko ajan

 No.974

File: 1701920440603.jpg (72.81 KB, 897x928, 1697344445374296.jpg)

Jee joululoma lähestyy

 No.1001

File: 1702328274402.png (3.55 MB, 2048x2043, b466a08c-fd3a-48a5-a7e2-11….png)

Jee sain aamulla kengät jalkaan ilman kiukkukohtausta 😸[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]