[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1701631062221.png (101.12 KB, 600x800, 1607015087784.png)

 No.894

missä on tän paikan siveyspoliisi kun sitä tarvitaan

 No.896

File: 1701635086391.jpeg (3.56 MB, 3013x4000, b45b2857-d957-45d6-aa1f-f….jpeg)

Voisin olla se

 No.903

File: 1701684827629.jpg (97.01 KB, 850x844, __cirno_touhou_drawn_by_in….jpg)

>>896
ootko muuten muikku tai mitä niit hiton monta kirjanimeä on olemassa? joku sodomizer tai vastaavii

 No.907

File: 1701701821844.jpeg (269.23 KB, 900x1200, a310a663-a050-4ed3-a6d6-7….jpeg)

>>903
Juups! Jumalan kovaotteisin siveyspoliisi

 No.910

File: 1701705507307.jpg (76.38 KB, 512x512, 1612421402510.jpg)

>>907
jaah suakin näkee taas tälläsen aikahypyn jälkeen noh ihan mukavaa nähä et oot vielä lihallisena läsnä meidän kuolevaisten joukossa

 No.913

File: 1701713284506.png (1.73 MB, 2048x2732, 19135fd0-682c-46e6-b4a1-25….png)

>>910
Joo no siis menee ehkä paremmin kuin emt 20+ vuoteen eli nyt ei sovi kuolla

 No.915

File: 1701718185766.jpg (137.82 KB, 850x898, __cirno_touhou_drawn_by_ka….jpg)

>>913
Ihmisen tehtävä ei ole valita milloin kuolee, vain Herran!

 No.917

File: 1701721478337.jpeg (565.38 KB, 1751x1953, 2ccb5109-2eb9-44a7-ad23-d….jpeg)

>>915
Ja selvästi aiempaa parempi toimintakyky on ideana käyttää johonkin hyvään! Olisi epäloogista antaa virkistyneen ihmisen kuolla ennen hyvän levittämistä

 No.919

File: 1701725093317.jpg (83.91 KB, 850x901, __cirno_touhou_drawn_by_sh….jpg)

>>917
niin ja kun huomenna on vielä tentti päivä

 No.924

File: 1701728019215.jpg (244.61 KB, 1987x1437, 02313145597c7f50.jpg)

>>919
Tsemppiä![Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]