[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.912

hitto ku bladee menee hiton lujaa vitun bänger

 No.992

draingang kova

 No.993

File: 1702089773804.jpg (41.74 KB, 410x466, bladee fans.jpg)


 No.995

File: 1702095578759.jpg (132.92 KB, 723x793, 015865f5a8f326db.jpg)

Miten kova lääkitys pitää olla voidakseen kuunnella tätä p*skaa??

 No.996

>>995
bläkyn kuuntelijana en huutelis muille musamausta

 No.997

File: 1702131390430.jpeg (386.66 KB, 1357x1054, b9e0e53a-6e25-4da7-acd3-0….jpeg)

>>996
En edes kuuntele sitä p*skamöykkää enää kuin max 20 h vuodessa lmaå

 No.1019

File: 1702545642887.png (433.83 KB, 935x935, 1616632482217.png)

>>995
ei mulla oo yhtää lääkitystä koskaa ollut ja silti must menee ihan saaatanan kovaa draingang ja yung lean[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]