[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1689968026516.png (352.77 KB, 548x531, 1yui chibi.png)

 No.10223

vittu lukekaa k-on fanifiktio saatana
ff.net: https://www.fanfiction.net/s/13812662/1/Fikush-ON (ei kuvituksia)
ao3: https://archiveofourown.org/works/29461821/chapters/72368547 (suositeltu lukualusta)
twattpad: https://www.wattpad.com/story/288420788-fikush-on (saattaa vaatia kirjautumista)

 No.10224

joskus vois

 No.11717

File: 1696946024009.jpg (52.54 KB, 850x655, __cirno_touhou_drawn_by_re….jpg)

>>10223
mulla on enklantin kielen vaikeuksia voiko ton saada suomeksi

 No.11753

>>11717
Toihan on ollutkin joskus suomeksi mutta eipä oo enää

 No.11765

File: 1697039322536.jpg (713.88 KB, 849x1200, __cirno_touhou_drawn_by_do….jpg)

>>11753
niin pitäisi olla suomeksi koska se on meidän oikeus

 No.11768

>>11765
Tää[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]