[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1697034440205.jpg (608.81 KB, 3840x2561, d2d87371394f572d.jpg)

 No.11762

tuleekohan näistä kaikkien aikojen parhaat tempparit 😍😍😍

 No.11763

Kuka vittu toi on ja mistä se pitäisi tietää?

 No.11766

>>11763
temppareista

 No.11767

>>11763
elämäm koulusta, vuosiluokka 1995[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]