[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700759585778.jpg (604.85 KB, 1200x1728, karvanen tuhero.jpg)

 No.12621

Mitä mieltä ootte karvaisesta tuherosta/peppureiästä?

 No.12623

Vähän saa olla tussussa karvoja, mutta perseessä ei missään tapauksessa

 No.12624

>>12623
Onko peppukarvoilla mitään väliä jos ei edes meinaa panna papana-aukkoon?

 No.12626

>>12624
ne haisee jos panee takaapäin

 No.12630

File: 1700767700238.jpg (19.15 KB, 463x453, 23c4iupj7t461.jpg)

En tykkää kummastakaan. Esteettisellä tasolla pidän paljaasta ihosta.

 No.12631

>>12626
Ei haise

 No.12641

söpöö[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]