[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.12740

Hesburger sen parempaa, et muualta mistään saa. Sanot okei pois nälän jo vei Hesburger. On juttu niin Hesburgeriin aina luottaa voi kuin ystäviin. Tavataan, avataan, ovet hesen maailmaan. Hesburger ja let's go in, on safka se maistuvin. Sanot okei pois nälän jo vei HESBURGER.

 No.12743

File: 1700902962102.mp4 (325.7 KB, 640x640, mcdonald.mp4)


 No.12747

File: 1700913705680.png (318.07 KB, 500x500, Homura thonk.png)

Olen jo pitkään miettinyt onko sana ”Hesburger” lyhennetty lauseesta ”he’s burger”, eli ”hän on purilainen” - toisin sanoen ”hänellä on aspergerin syndrooma” - vai lauseesta ”his burger”, eli ”hänen purilaisensa”, mikä voisi viitata ostotapahtumassa toteutuvaan einesmateriaalin omistusoikeuden siirtoon.

 No.12748

File: 1700914350740.png (1.91 MB, 1920x1080, yuru_yuri_kyoko_shot.png)

>>12747
Se tulee siitä, että sen perustaja oli yks Hessu.

 No.12751

File: 1700922219919.jpg (1.78 MB, 3008x1941, fef6e57aebdc440d47c1cc2de2….jpg)

>bursa

 No.12763

File: 1700928335942.jpg (492.83 KB, 1280x1278, 865087278c703fcf5213b9e42d….jpg)

>>12751
>tunsku[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]