[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700927006857.jpg (66.34 KB, 626x900, IMG_20231124_231129_496.jpg)

 No.12757

Näin unta et menin metsään ja siellä asu majassa semmonen kaksimetrinen äärimmäisen lihaksikas ja isokullinen antropomorfinen hirvi joka homoili mun kaa sit miau

 No.12759

Kuulostaa aika homolta.

 No.12761

>>12759
Joo sykki vitusti sen kyrpä oli mun jalan kokoinen

 No.12764

turrikimmo

 No.12773
[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]