[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1701641858227.jpg (120.63 KB, 850x478, tuki.jpg)

 No.13113

tarvitsitko koskaan tukiopetusta?

 No.13115

kerran tai pari

 No.13125

File: 1701690801150.png (238.91 KB, 858x836, 1699374710534676.png)

>>13115
Sama täällä

 No.13126

>>13125
Yuksutin on mun brofu

 No.13127

>>13126
mikä on brofu?

 No.13132

Olin tukiopetuksessa ala-asteella. Hassua, koska myöhemmin vedin täpöt jostain Mensan nettitesteistä ja pääsin uliopistoon. Olin varmaan vaan liian lapsellinen ja epäsosiaalinen autisti jo lapsena.

 No.13135

>>13127
Sellainen tyllerö jonka kanssa ei seurustella vaan jutellaan kivoista jutuista ja hengataan ihan niin kuin äijän kanssa.

 No.13138

>>13135
no huhhuh

 No.13143

File: 1701726868486.jpeg (491.14 KB, 1080x1080, baby cirno's basics.jpeg)

joo matematiikan vuoksi

 No.13147

>>13135
Kuulostaa lähinnä, että haluut pojuyden, jollon tissit >:3

 No.13155

>>13147
Voihan sen noinkin ehkä sanoa[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]