[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1604361166132.png (482.4 KB, 925x830, 37.png)

 No.134

Otin kolmen päivän bännit tän laudan mainitsemisesta kyl mä nään että mulle kuuluis kultatili tänne.

 No.135

File: 1604432222452.png (670.12 KB, 1008x908, 1604413979575.png)

Kultiksia täällä ei ole, mutta ultiksen "k-kiitti kai sitte, homo" voi varmaan irrota.

 No.136

ei täällä ole kultiksia rakas :(

 No.137

File: 1604498569090.jpg (1.8 MB, 5616x3744, 1488753365820.jpg)

>>134
urhea olet

 No.143

File: 1604499821667.jpg (166.27 KB, 985x2048, 1587345493161.jpg)

>>136
No mites me voitas järjestellä tää palkinto sitte?

 No.148

File: 1604573890285.jpg (31.09 KB, 512x384, kura.jpg)

>>143
huh juksu ootko toi

 No.149

File: 1604580146103.jpg (66 KB, 573x809, öööö&o….jpg)

>>148
huh ehkä

 No.150

File: 1604581218152.jpg (34.01 KB, 324x316, muikea naga.jpg)

>>149
ihanaa rakas

haha en tosin oo kura :D kunhan pelleilin

 No.151

File: 1604581535954.jpg (50.64 KB, 511x750, öööö&o….jpg)

>>150
Kyl mä sen vähän arvasin kuule. Ei oo sen kirjotus tyyli tollane.

 No.152

>>151
haluaako toi pelata sitä peliä että laitetaan häntä paikoilleen sokkona? vai ottiko se just sen pois?

 No.153

File: 1604582533790.png (21.96 KB, 229x286, 4.png)

>>152
Eikun se haluaa että joku laittaa sen sen peppuun.

 No.154

File: 1604584016838.jpg (9.95 KB, 348x315, stringemil.jpg)

>>153
mä laitan jotain ihan muuta sen peppuun

 No.155

File: 1604584681516.jpg (51.09 KB, 600x709, öööö&o….jpg)

>>154
Niiku mitä?

 No.156

File: 1604585569737.jpg (129.06 KB, 638x638, stringemilnsfw.jpg)

>>155
jogurtit laitan sille peppuun

 No.157

File: 1604585883720.jpg (140.16 KB, 1120x1148, ae4s9.jpg)

>>156
Siis hyi vittu.[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]