[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1616861037161.png (32.54 KB, 221x221, /人◕ ‿‿ ◕人\.png)

 No.1354

Saisko tänne joskus erillisen alalaudan metajutuille, niin että vois softan kehityksen, banneri- ja tunnuslause-ehdotukset yms. dumpata sinne?

ps. mikä vittu toi kani pannukakku päässä on tossa yhdessä bannerissa

 No.1356

ei saa koska ultimaatin 3€ servu ei jaksa sitä vaikkei se viekkää ku pari kilotavua

 No.1358

>>1356
Lol ok

 No.1359

File: 1616863784246.jpg (169.43 KB, 1032x581, 20210327_184159(0).jpg)

>>1358
nii

ja koska en haluu jatkaa tätä nimikenttätripin käyttöö nii kaivetaa oikee sit usbin kautta pääkoneen levyltä jos ulti haluut ne vichanin konfiguraatiot nii ilmottele

 No.1360

test

 No.1408
[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]