[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1636117508186.jpg (619.42 KB, 1920x3840, arabo.jpg)

 No.2012

Nopo was here :D(LATTE VITTUUN MUN LAUDALTA)

 No.2013

moro joni

 No.2017

>rasvaletti-latte :D

 No.2024

Toi latte on iha perseestä hhhhahahhhh

 No.2108

Cringe lanka

 No.2109

voisitko ulti poistaa tän vitun paskalangan

 No.2110

>>2109
latte rauhoitu

 No.2111

>>2109
No mieli tekis saatana :D

 No.2112

>>2111
>mielivaltaista moderointia
loistolauta

 No.2116

>>2112
Who are you quoting?

 No.2118

>>2112
Näytäppä sen sääntö missä sanotaan, ettei saa moderoida mielivaltaisesti.

 No.2119

>>2118
huoh rakas ei täällä mitään sääntöjä ole mutta ei ole kovin loistomeininkiä tommoinen

 No.2121

Huutista audareille ps. sage menee joka peltoon[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]