[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1605804856280.jpg (181.57 KB, 1100x825, Dixon Hill.jpg)

 No.204[View All]

Noir-maailma
150 posts and 128 image replies omitted. Click reply to view.

 No.7376

kiva että loistiksen paras ja yksi vanhimmista langoista on elossa

 No.7424

>>7376
Tää khyl

 No.7503

File: 1674254911225.mp4 (865.34 KB, 618x1100, Commuter violet lustrous_6….mp4)


 No.7505

>>7503
lewd

 No.7560

File: 1674631728453.mp4 (2.79 MB, 848x448, IMG_4507.MP4)


 No.7563

File: 1674632841361.mp4 (9.97 MB, 720x720, Nightdrone_luetzerath_.mp4)


 No.7592

File: 1674758713558.jpg (115.69 KB, 901x1016, The Morning Call, Allentow….jpg)


 No.7597

File: 1674811402207.jpg (333.13 KB, 1920x1280, northeast ohio.jpg)


 No.7665

File: 1675162636022.jpg (85.24 KB, 797x623, 1674929925398199.jpg)


 No.7833

File: 1676740058405.jpg (2.69 MB, 3024x4032, IMG_3539.jpg)


 No.7834

>>7665
>katana
Olisko kuitenkin kanadalainen/jenkkiläinen ratsuväen sapeli. Ihan standard issue siihen aikaan.

 No.7835

>>7834
Toisaalta ei tuossa kyllä näy sitä kahvan suojaa mikä yleensä on. Veikkaan silti paikallista jakotavaraa, jossa on vaan intiaanikoristelu kahvassa, vähän japsisapelia muistuttaa sitten.

 No.7837

>>7835
Onhan se voinu vääntyä irti, ehkä t. eri

 No.7838

>>7837
Niin tai poistettu osana sitä koristelua, kun ei ole kuulunut siihen tyyliin. No veikkaisin kuitenkin jotain paljon tylsempää selitystä kuin oikea katana intiaanilla. Toisaalta vaikea sanoo varmaksi, kun ei näe terän kärkeä, ja kuvakin aika pieni.

 No.7874

File: 1677278232496.jpg (817.32 KB, 2641x3309, dfhe.jpg)


 No.7885

>>7874
nyt on varsin nätti, tosin lastenvaunukoiratyyppi vähän pilaa

 No.7908

>>7885
Japanis oli aika paljo tyyppejä, jotka työnteli koiria lastenvaunuissa.

t.eri

 No.7911

File: 1677763754317.jpg (193.03 KB, 960x596, french sof.jpg)


 No.7912

File: 1677763803378.jpg (1005.28 KB, 2844x2273, ulanbaatar mongolia.jpg)


Floodia havaittu, viestiäsi ei huomioida

 No.7919

>>7912
No nyt on komee. Tunsin joskus tyypin joka oli ollu lentäjänä Mongoliassa, harmi kun en kysellyt siltä yhtään enempää silloin lisätietoja

 No.7962

File: 1678101204022.jpg (249.23 KB, 1920x1080, media_FqJ7bIJXgBMXcaC.jpg)


 No.7984

File: 1678310892893.jpg (1.7 MB, 2931x4032, media_Fp6uBkiWcAI3dfM.jpg)


 No.8072

File: 1678778554970.jpg (537.02 KB, 1731x2400, Railroad Workers, Steamrol….jpg)


 No.8216

File: 1679757586763.png (1.31 MB, 870x767, ikfg323.png)


 No.8292

File: 1680199625813.jpg (714.35 KB, 2130x1600, Trump cyberpunk.jpg)

tätäkö ei ollu vielä postattu?

 No.8597

File: 1681631586138.jpeg (2.08 MB, 4032x3024, 90A89498-53B0-4BF0-A8E3-6….jpeg)


 No.8617


 No.8731

File: 1682593227514.mp4 (5.67 MB, 1280x720, DataProves_Sigma.mp4)


 No.8830

File: 1683369311661.png (450.16 KB, 500x719, zspE3tPFWY.png)


 No.8961

File: 1684311206581.jpg (132.81 KB, 1024x800, Children cleaning a meat p….jpg)


 No.8967

>>8961
Onko jenkeissä työnteon oletusikäraja 18v siinä missä täällä 15v? Tuntuu että noita lapsityövoimasta kauhisteluja on nyt siellä ollu useampia, sitten todellisuudessa kun lukenu jutun niin kyseessä onkin ollut vain joku lakiuudistus, että 16-vuotiaskin saisi olla tietyin ehdoin töissä tms ja siitä on huudettu kirjaimellista paluuta 1800-luvulle ja suolakaivoksiin sitten.

Ainaki monessa muussa asiassa suhtautuvat selvästi suomalaisia holhoavammin alaikäisiin siellä, täällä pitäisi itsenäistyä ja ottaa vastuuta mahdollisimman varhain, siellä 17,999v on ihan pikkuvauvan tasolla kaikessa muussa paitsi rikosvastuussa, jeccu :D

t. sikaporvari pro

 No.9162

File: 1684928488267.jpg (79.17 KB, 660x900, hj5.jpg)

Tämä on uhkaus.

 No.9394

File: 1686070782751.jpg (629.83 KB, 2048x1146, 1683122332367658.jpg)

Viestin runko oli liian lyhyt tai tyhjä.

 No.9411

File: 1686124004946.png (458.21 KB, 851x592, 1686014898278767.png)

1686014898278767.png

 No.9425

>>9411
Tuosta tuli mieleen, kun joskus muinoin RO2/Rising Stormia pelatessa onnistuin väijyttämään koko matsin ajan nyymiä henkilökohtaisesti gänkkineen jenkki_homon japseilla pelatessa aivan helvetin yksipuolisessa häviöllisessä erässä >:3

Olin poiminu loppua kohti kakkosaseeksi juurikin tuon Browningin memepistoolin joltakin kuolleelta kulttuuri-terroristilta, ja kolme nopeaa laukausta herrasmiesmäisesti selkäpuolelle, muutama sekunti ennen erän loppua, piristi pulttilukkojen varaan tottuneen japsisotilaan päivää >:3

…varsinkin kun kyseinen homppeli siitä valui sitten räsynukkena alas portaita, joita oli just ylöspäin juossut ilmeisesti vilauksen urhoollisesti isäm_maataan puollustavasta nyymistä ikkunasta nähtyään, vaan nyymi osasi odottaa moista. Siitäs sai mokoma kulttuuri-imperialisti, sinne valui, eikä ehtinyt respawnia. >:3

 No.10339

File: 1691082266230.mp4 (3.54 MB, 480x360, Hostile Waters - 5 - Confe….mp4)


 No.10517

File: 1691868597557.mp4 (1.7 MB, 576x576, slump-7265319416865312032 ….mp4)


 No.10577

File: 1692108607728.jpg (611.16 KB, 1491x2311, k7v.jpg)


 No.10578

>>10577
1MS:n aikaiset propagandakuvat on aliarvostettuja

 No.10815

File: 1693066620935.jpg (27.75 KB, 468x412, b688c60ed1d1a62d19f19f334b….jpg)


 No.10816

File: 1693069577330.png (362.38 KB, 1200x1093, eat shit and die neolibera….png)

>>10815
Ihkuu tää globalisaatio kun pitää virheetkin kopioida. No ainaki saadaan sitä noiria.

 No.10817

>>10816
Niin tai sitten kyse ei ole virheestä

 No.11094

File: 1694369063230.jpg (253.59 KB, 1917x1240, Bhutan Baseball.jpg)


 No.11095

>>11094
Bhutan vois olla aika peisetti lomakohde

 No.11099

File: 1694382958132.png (177.16 KB, 376x376, Röökijäbä[1].png)

>>11094
Onko tuo se paikka missä kukaan
>ei polta röökiä :D

 No.11140

File: 1694615983668.mp4 (1.37 MB, 426x326, video0-26.mp4)


 No.13839


 No.13929

File: 1704546828806.png (1.23 MB, 1280x807, Rock_Island_Arsenal_155mm_….png)


 No.14010

File: 1718036612837.jpg (78.81 KB, 930x632, scale_2400.jpg)


 No.14075

File: 1718741858725.jpeg (1.25 MB, 1242x1242, Les Étoiles d'Ivry Housin….jpeg)
[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]