[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1666022857370.jpg (48.52 KB, 1280x720, c883ab8795832d64.jpg)

 No.6490

Saaks tänne postaa Rurua?

 No.6491

tietysti

 No.6492

File: 1666023254556.jpg (98 KB, 650x975, 71252ac5f46519d3.jpg)

>>6491
ihanaa <3

 No.6496

File: 1666030150416.jpg (80.11 KB, 483x604, ZGqhITbL2uxch_jyLIjA_3O3Lg….jpg)

hihii

 No.6498

>>6492
tai no kysymykseksi jää enemmänkin että kannattaako, kun ei tää kovin iso lauta ole

 No.6500

File: 1666042406262.jpg (219.74 KB, 952x1428, 4183b780ab9559b9.jpg)

>>6498
ei mulla muutakaan tekemistä ole

 No.6512

File: 1666114037463.jpg (124.2 KB, 604x455, tWNNQ969WcSAowsYXxs6CAZxa3….jpg)

nii

 No.6514

File: 1666164330066.jpeg (42.13 KB, 728x410, FD066CD3-DCB4-4FFD-A371-9….jpeg)

>>6498
Kannattaa…

 No.6515

>>6514
miks

 No.6516

File: 1666191911585.jpg (101.43 KB, 604x439, E88RMLB98GwZ4m2iJbkvB1d-NJ….jpg)

>>6514
no sit postaan

 No.6528

File: 1666288420094.jpg (72.58 KB, 500x625, zWVl3UV5-tCy-T8wSD8ggfC1R6….jpg)

Rurun perse

 No.6531

>>6528
eipä ollu tossa kuvassa

 No.6532

File: 1666328309031.jpg (260.54 KB, 1080x1350, 296073432_171265588729897_….jpg)

>>6531
Rurun perse

 No.6533

>>6532
no niin jo paranee

 No.6534

File: 1666348781513.jpg (153.21 KB, 700x875, IN74fPiw1-gTuuA86e8El3MigB….jpg)

>>6533
Rurun tissit

 No.6535

>>6534
kiva tissit on

 No.6538

>>6534
Aika kivat

 No.6540

>>6534
ihme posliininaama, näyttää luonnottomalta. tissit tosin ihan ok kyllä

 No.6542

File: 1666393295797.jpg (214.35 KB, 1080x1080, 8a9ff1b620c8e8d11bcf401fc7….jpg)

>>6540
Posliininaama?

 No.6543

>>6542
semmone että tekstuuri ei erotu

 No.6576

File: 1666607722121.jpg (76.29 KB, 550x876, 5fd48fbed4edeb02.jpg)

ihana <3

 No.6590

File: 1666722428034.jpg (173.58 KB, 1080x1350, 312256725_623387162766447_….jpg)

LÄÄH

 No.6595


 No.6596

>>6590
Näyttää huoralya

 No.6599

File: 1666875713622.jpg (191.6 KB, 1080x1350, 312712974_494450742607085_….jpg)

>>6596
eikä näytä

 No.6603

>>6596
Eipä nyt liioitella

 No.6612

>>6599
näyttää

 No.6613

File: 1666935640249.jpg (78.95 KB, 640x853, r98ErOYemPtUVy63ja0pYoRpsl….jpg)

>>6612
Virhe ei näytä

 No.6668

File: 1667209357677.jpg (248.71 KB, 819x1024, kr9OhBwDHgn6lLA2EA9dvOxp-E….jpg)

jee jee jee Ruru Ruuruu

 No.6701

File: 1667464169562.jpg (133.27 KB, 604x604, Y0RfwK2m2IkFItZWd3zeBapp1R….jpg)

IHANA

 No.6739

File: 1667585433709.jpg (105.87 KB, 604x603, 4ieonEMmRCzDLAMPaTL8gEb3Cb….jpg)

jee <3

 No.7050

File: 1669316483590.jpg (318.9 KB, 1080x1349, 1MQdqioHenCHiD4-m5HG7FpxIE….jpg)

huoh

 No.7115

File: 1669921882320.jpg (72.72 KB, 540x405, tumblr_n66tuikEOr1sjjcgqo3….jpg)

huoh

 No.7116

>>7050
>>7115
huohhista

 No.7123

File: 1670005085425.jpg (113.33 KB, 1462x912, d8e1ec3e2803e933.jpg)

>>7116
oon huokaileva poika

 No.7220

File: 1671360674790.jpg (91.6 KB, 720x1212, 7a0101199999e321.jpg)

nii

 No.7264

File: 1671905235416.jpg (118.26 KB, 768x1152, 54a049d1756f0c25.jpg)


 No.7346

File: 1672639579472.jpg (209.06 KB, 801x1200, CQfzoZkXAAYKHNe.jpg)

HyLa

 No.7909

File: 1677684651802.jpg (218 KB, 1080x1350, 333286279_712271190684815_….jpg)

huoh

 No.7910

Tjaa

 No.7993

File: 1678453394252.mp4 (6.62 MB, 1920x1080, 54d219a53c901699.mp4)

No saa.

 No.8286

File: 1680123975313.jpg (212.3 KB, 1024x1024, e05bd73f2cb6d24f.jpg)

miau :3

 No.8946

Missäs Rurut viipyy?

 No.8947

Milloin tulee tissit pillu perse vittu pano_kuvia?

 No.9367

File: 1685944167124.jpg (168.63 KB, 1280x1920, a911bc56bf9aafb3.jpg)

>>8946
Olin unohtanu tän langan.

>>8947
Heti kun muistetaan kuvata Rurun kanssa.

 No.9380


 No.9496

File: 1686513177873.jpg (397.07 KB, 883x1143, tumblr_pryydke0Ft1xrv4wfo2….jpg)

Panettaa.[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]