[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1684454790638.jpg (80.52 KB, 850x1280, ritsu417.jpg)

 No.9018

Noniin, loistis pyörii nyt uudella palvelimella. Samalla tehty hieman säätöä. Toivottavasti ei ole mitään häikkää nyt.

 No.9025

>mitään häikkää nyt
Tulee postatessa popup jossa lukee "näytät botilta" ja vissiin autosage sitä myötä, vaikka viesti lähteekin.

t. loisteholaudan aktiivisin postaaja

 No.9026

>>9025
Katos perkele nyt ei enää tullu.

 No.9027

File: 1684500630280.jpg (156.52 KB, 450x500, ritsu84.jpg)

>>9025
Mullaki tuli pari kertaa, ei mitää hajuu mikä homma ja postaukset meni läpi nii ei oikeestaan kiinnosta :D

 No.9029

File: 1684502017040.png (58.35 KB, 664x199, ClipboardImage.png)

Lol korjasin ton gradientin ei oo ollu rikki ku jostain 2018 asti :D

 No.9031

>>9029
>>9027
Jos sais vielä ton korjatuksi että langat nousis normaalisti niin ois tosi bueno

 No.9037

File: 1684506568066.jpg (68.74 KB, 530x712, ritsu437.jpg)

>>9031
oho oli jäänyt vahingossa 250 bump limit asetus päälle

 No.9039

File: 1684506709629.jpg (12.44 KB, 221x258, anime jalopuu.jpg)

>>9037
Kiitoksia

 No.9050

File: 1684513080595.png (20.2 KB, 501x438, tiedostonimi ei aiheuta en….png)

Tää on kertakaikkiaan hyvä korjaus, ettei noi pitkät tiedostonimet enää nakkaa lähetä-nappua jonnekin perseeseen. Kiitokset Ultille.

 No.9110

Vittu, koko ajan botiksivittuilua

 No.9111

>>9110
samit

 No.9113

>>9110
voi perkele[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]