[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1684938848726.jpg (76.08 KB, 1024x768, 1waaah.jpg)

 No.9164

Ulti, fikushon.com ei toimi, voisitko kiltti korjata sen?

 No.9170

Varmaa ku se osottaa väärään ip:seen[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]