[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1702243789070.mp4 (176.52 KB, 1920x1080, asperger animal.mp4)

 No.1000[Reply]

kimmo get mwyy

 No.1002

aika paska, mutta mikä minä olen tuomitsemaan

 No.1010

File: 1702497764083.jpg (10.03 KB, 259x194, images.jpg)

>>1002
turpa kiinni

 No.1012

>>1010
homo kys No.998[Reply]

>Espoossa toimiva Aalto-yliopisto on kehittänyt sensorin, jolla aikuisten käyttämät vaipat voi muuntaa älylaitteiksi. Korkeakoulu esitteli vanhustenhoidon ja leikkauspotilaiden hoitoon tarkoitettua keksintöään Slush-kasvuyritystapahtumassa.

>Teknologia tunnetaan nimellä Urisens. Laitteessa on kyse hiilipohjaisesta tulostettavasta ja itsekiinnittyvästä sensoreja sisältävästä nauhasta. Se osaa tunnistaa käyttäjänsä asennon sekä sen, onko vaippaan tullut täytettä.


megulle tollanen

 No.999

File: 1702192449057.jpg (86.29 KB, 1080x807, 84e78695e229ea3f.jpg)

>[Maria Åkerblom oli s]*ksuaalis-sadistinen kiduttaja, joka ruoskitutti palvelijansa ja uitatti suolavedessä, hakkasi lapsia ja naisia, pakotti lapsen juomaan toisen lapsen v*rtsaa ja vikitteli avioparien miehiä vaimojen katsoessa vierestä.
Oho meguFile: 1702089862321.jpg (1.25 MB, 2048x2048, keiki 3.jpg)

 No.994[Reply]

Mwyyy


File: 1701340422381.png (41.43 KB, 755x1071, uber eats.png)

 No.867[Reply]

Avaat oven ja sen takana on tällainen Wolt-kuski, mitä teet?
29 posts and 22 image replies omitted. Click reply to view.

 No.984

File: 1702030362433.jpg (306.5 KB, 1364x1793, e4blqp5oyoi91.jpg)


 No.990

File: 1702067931626.jpg (41.83 KB, 500x500, 45da9f80ca.jpg)

>>984
ilkimys!

 No.991

File: 1702068248475.gif (435.41 KB, 500x455, e8c975d5-4124-46a2-b951-b3….gif)

>>990
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFile: 1702032753036.jpeg (506.94 KB, 2817x2295, assasinate joe biden.jpeg)

 No.985[Reply]

Kumman polun valitset?

 No.988

voiko valita molemmat

 No.989

semmosen jossa AP:n kurkulle laitetaan veitsi ja leikataan se aukiFile: 1702052582321.jpg (3.7 KB, 354x233, ultimaatin homolauta.JPG)

 No.987[Reply]

ollaankos täällä jo ammennus asemissa? 😁😄


File: 1702008642473.png (10.49 KB, 225x225, wCgA1tnmf6tAQAAAABJRU5ErkJ….png)

 No.982[Reply]

Kohta täytyy lähteä nuolemaan pomon perseenreikää, saispa vielä unnukasta kiinni niin ei olis niin perkeleen väsynyt sitten


File: 1701900793320.jpg (100.45 KB, 714x717, possumi polo.jpg)

 No.962[Reply]

Ripuli ja yksinäisyys vaivaa minua

 No.966
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]