[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1703953601460.jpg (154.78 KB, 1112x1600, e61c63fd568fb103.jpg)

 No.1343[Reply]

Jee kohta ostamaan tähtisadetikkuja 🥰
20 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1397

File: 1704434480788.png (96.43 KB, 294x396, ikuinen paska.png)

>>1389
no nyt ei enää kiinnosta yhtää
ottaa itseäni niskasta kiinni
kantaa vastuuta eikä mennä töihin
mitä järkee olla mies (b*ttu)

 No.1412

>>1397
Tervetuloa tähän pillujen pyörittämään maailmaan. Hetken oot taivaassa mut nopeesti tulee tiputus.

 No.1413

File: 1704514847485.jpg (115.14 KB, 678x1016, lucia ei voi hyvin.jpg)

>>1412
voisitko ystävällisesti tappaa mut
tai myydä mulle ase yhdellä luodillaFile: 1704494586499.png (28.21 KB, 1032x1457, you failed at your goal fo….png)

 No.1405[Reply]

oot niin siisti nyymi


File: 1704494211940.jpeg (1.07 MB, 1680x1680, nitorin melonit.jpeg)

 No.1404[Reply]

>nitorin melonit :D


File: 1704493739175.jpeg (25.46 KB, 294x328, fern listens to hiphop.jpeg)

 No.1403[Reply]

Miks kaikki kutsuu mua synkeäksi vaikka kuuntelen hip-hoppia ja sen sellaista?


File: 1704492139408.jpeg (440.74 KB, 1770x2205, sentry mimi.jpeg)

 No.1402[Reply]

ethän


 No.1398[Reply]

turpa kiinni

 No.1399

iteFile: 1704401822727.jpg (278.7 KB, 3000x2018, ismovitunlaitela.jpg)

 No.1395[Reply]

kimmon kuumalinjan kuumaliima kumikiimalimat

 No.1396
 No.1394[Reply]

Samoin lattia taio päälle


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]