[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1697016219219.jpg (75.86 KB, 828x813, rei hmm.jpg)

 No.219[Reply]

huoh vaadin päästä ammentamaan kiehuvan kuumat spermat söpön tytön varpaille


File: 1697016060124.jpeg (243.32 KB, 1080x1245, mommy this.jpeg)

 No.218[Reply]

mumpska ajoi mut kadulle


 No.217[Reply]

Peruna (Solanum tuberosum) on koisokasvien (Solanaceae) heimoon kuuluva kasvi, jonka mukulaa käytetään ravintona. Peruna on yksi eniten käytetyistä ravintokasveista Euroopassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Peruna kuuluu niiden yhdeksän viljelykasvin joukkoon, joiden avulla tuotetaan 75 prosenttia ihmisravinnosta.

Lajike ja vähäisemmässä määrin myös kasvuolosuhteet ja viljelytekniikka määräävät perunan keittotyypin eli sen, kuinka paljon perunassa on tärkkelystä ja kuinka voimakkaiksi solujen väliset kemialliset sidokset muodostuvat. Pieni tärkkelyspitoisuus ja tiiviit solujen väliset sidokset tuottavat kiinteän keittotyypin, suuri tärkkelyspitoisuus ja löyhät sidokset taas aiheuttavat jauhoisuutta. Jos peruna sisältää liian vähän tärkkelystä, siitä tulee vetinen.


File: 1697014272843.jpg (130.87 KB, 1157x419, my beloved husband.jpg)

 No.213[Reply]

minä oikealla


File: 1697014059493.jpg (25.96 KB, 346x361, ikuisesti vapaa.jpg)

 No.212[Reply]

mumpska 😁


File: 1697009105376.jpg (116.99 KB, 1080x1350, joni.jpg)

 No.211[Reply]

kakkansin just lattialle subutex päissäni ja sitten levittelin sitä kakkaa ympäriinsä


File: 1697008652960.jpeg (137.4 KB, 960x1080, momiji pussy.jpeg)

 No.209[Reply]

Ethän ole googletellut tämmöisiä hävyttömyyksiä?


 No.208[Reply]

taiteilija mumpska viinapullo karttapallo keitetty vesi peruna


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]