[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1702583718218.jpg (211.66 KB, 1200x1200, b432f10fdc43ab60.jpg)

 No.1033[Reply]

>CUZ I'M AN AIRAM BOY


File: 1702583281090.png (2.33 MB, 1154x1206, ApuBili.png)

 No.1028[Reply]

Apua onko Vastis alhaalla?
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1030

File: 1702583385709.png (270 KB, 620x431, BilliEiMeikkii.png)

>>1028
Hei mikä on 502 paha portti?

 No.1031

File: 1702583418415.jpg (57 KB, 720x900, BilliSad.jpg)

Vittu auttakaa

 No.1032

File: 1702583625513.mp4 (142.65 KB, 854x480, juutalaistensyytä.mp4)

sinne meni vasta lauta
aatu dossaaFile: 1702574798782.webm (750.63 KB, 1192x2000, 1702207672115538.webm)

 No.1024[Reply]

ahh you attack my heart


 No.912[Reply]

hitto ku bladee menee hiton lujaa vitun bänger
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.996

>>995
bläkyn kuuntelijana en huutelis muille musamausta

 No.997

File: 1702131390430.jpeg (386.66 KB, 1357x1054, b9e0e53a-6e25-4da7-acd3-0….jpeg)

>>996
En edes kuuntele sitä p*skamöykkää enää kuin max 20 h vuodessa lmaå

 No.1019

File: 1702545642887.png (433.83 KB, 935x935, 1616632482217.png)

>>995
ei mulla oo yhtää lääkitystä koskaa ollut ja silti must menee ihan saaatanan kovaa draingang ja yung leanFile: 1702380446642.jpg (170.99 KB, 850x934, __russiaball_original_and_….jpg)

 No.1003[Reply]

mul on tylsäääääää
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1009

>>1004
Tämä

 No.1013

File: 1702530287371.png (598.76 KB, 1065x1114, 1625827 - Cirno Herbert_Sm….png)

Vapauttajat taas vauhdissa.

 No.1018

File: 1702545576711.jpg (137.82 KB, 850x898, __cirno_touhou_drawn_by_ka….jpg)

>>1009
>>1013
ei saa tuomita hei!!! No.1016[Reply]

näytäppä


File: 1702243789070.mp4 (176.52 KB, 1920x1080, asperger animal.mp4)

 No.1000[Reply]

kimmo get mwyy

 No.1002

aika paska, mutta mikä minä olen tuomitsemaan

 No.1010

File: 1702497764083.jpg (10.03 KB, 259x194, images.jpg)

>>1002
turpa kiinni

 No.1012

>>1010
homo kys No.998[Reply]

>Espoossa toimiva Aalto-yliopisto on kehittänyt sensorin, jolla aikuisten käyttämät vaipat voi muuntaa älylaitteiksi. Korkeakoulu esitteli vanhustenhoidon ja leikkauspotilaiden hoitoon tarkoitettua keksintöään Slush-kasvuyritystapahtumassa.

>Teknologia tunnetaan nimellä Urisens. Laitteessa on kyse hiilipohjaisesta tulostettavasta ja itsekiinnittyvästä sensoreja sisältävästä nauhasta. Se osaa tunnistaa käyttäjänsä asennon sekä sen, onko vaippaan tullut täytettä.


megulle tollanen

 No.999

File: 1702192449057.jpg (86.29 KB, 1080x807, 84e78695e229ea3f.jpg)

>[Maria Åkerblom oli s]*ksuaalis-sadistinen kiduttaja, joka ruoskitutti palvelijansa ja uitatti suolavedessä, hakkasi lapsia ja naisia, pakotti lapsen juomaan toisen lapsen v*rtsaa ja vikitteli avioparien miehiä vaimojen katsoessa vierestä.
Oho meguDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]