[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1703970390423.jpeg (482.89 KB, 1200x1694, keiki kokoelma.jpeg)

 No.1350[Reply]

suuri taiteilija ja ihmiskunnan ystävä

 No.1352

onpa outo vaatetus, ei mitään järkee olla tekemättä kahta olkainta

 No.1354

File: 1703976603616.jpeg (216.14 KB, 1240x2420, keiki työskentelee.jpeg)

>>1352
Perustuu Japanin jonkun muinaisen aikakauden vaatteisiin, mene kysymään niiltä miksi sen ajan naispapit käyttivät tuollaisia No.1353[Reply]

pääskö paukkub😁


File: 1703891120510.jpeg (248.72 KB, 2000x1500, imperishable friday night.jpeg)

 No.1322[Reply]

Ootko yksin tänä kuolemattomana perjantai-iltana?

 No.1324

Emmää.

 No.1347

Oon yksin huomenna

 No.1348

bussit ei kulje keskiyön jälkeen joten ei jaksa mennä vanhemmille, pikkuveli on töissä 23:30 asti joten kohtaan taas uuden vuoden yksinFile: 1703883082115.jpg (75.1 KB, 599x667, animeankka.jpg)

 No.1304[Reply]

Hmm vois siirtyä postaamaan tänne kun vastalauta täynnä sekopäitä ja jonin discordin spammia
14 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1340

File: 1703948084414.png (4.39 MB, 1440x2160, UOOH.png)

saako tänne postaa pornoa

missä menee raja

 No.1341

>>1340
no totta helvetissä saa

 No.1342

>>1340
no tää on ultimaatin lauta että bannit on täysin mielivaltaisia, rajoja ei oleFile: 1703887844871.jpeg (179.53 KB, 1188x633, orc prisoner.jpeg)

 No.1314[Reply]

Oletteko koskaan pistäneet merkille että koulut muistuttavat sairaaloita jotka muistuttavat tehtaita jotka muistuttavat vankiloita?

 No.1316

File: 1703888100449.jpeg (398.46 KB, 1288x2494, 227e5247-4498-4101-9beb-0….jpeg)

Skipataan tarkkailu ja siirrytään suoraan rangaistukseen tres bien

 No.1317

>>1316
hetkonen tää oli ihan tämmönen yleinen keskustelunavaus eikä flirttailua

 No.1323

File: 1703913088320.jpg (279.44 KB, 607x900, 13.jpg)

>>1317
Skarppaappa nyt rakas noFile: 1703890276497.jpeg (553.52 KB, 1668x2388, scream.jpeg)

 No.1321[Reply]

huuda


File: 1703889880798.png (136.21 KB, 343x393, udonge in interspecies cav….png)

 No.1320[Reply]

Onkohan tää hyvä peli


File: 1703889710450.jpeg (109.99 KB, 828x1347, not ready for that conver….jpeg)

 No.1319[Reply]

Ootteko valmiita tähän keskusteluun?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]