[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1703888763087.jpeg (135.81 KB, 1284x1579, look what I found in my m….jpeg)

 No.1318[Reply]

ootko koskaan löytänyt mitää jännää äitis tavaroista


 No.524[Reply]

röyhtäisin äsken
26 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1220

präättäsin äsken

 No.1302

präättäsin äsken

 No.1303

präättäsin äskenFile: 1703730634112.jpg (158.12 KB, 1280x1276, IMG_20231228_001924_512.jpg)

 No.1267[Reply]

Miau haluan yden miau miau
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.1293

>>1288
En liian huono

 No.1295


 No.1300

>>1293
>>1293
ja tää ripulilautako ei ole paska? postaat tänne vaan säälistä vitun homoFile: 1703626389627.jpeg (24.61 KB, 155x575, IMG_5308.jpeg)

 No.1242[Reply]

aatu haista vittu ja koodaa kunnon lauta(KÄYTTÄJÄ SAI BANNIA! Syy: mobiilihomo)

 No.1258

sianpaska aatu lurkkaa jollain vitun pöytäkoneella 2023 siis vittu mikä audari 😁

 No.1298

>>1258
ei se tienny että newschool koneella pitääFile: 1703848905849.png (1.15 MB, 1280x1154, internetin kolme normaalei….png)

 No.1290[Reply]

Kuka näistä olet?
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1292

File: 1703854076564.jpg (143.18 KB, 1079x1043, IMG_20231229_070123_274.jpg)

Toi alarivin

 No.1294

File: 1703859450866.jpg (83 KB, 678x950, e5wur6uwrsjsru6.jpg)

oon tää

 No.1296

File: 1703860822537.jpg (478.45 KB, 1920x1210, Nissan Pulsar 2.jpg)

Oon Nissan PulsarFile: 1703699855393.png (536.38 KB, 900x483, Flandre Scarlet kielletty.png)

 No.1254[Reply]

Tämähän on silkkaa fasismia!
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1274

>>1261
Oikea syy kiellon takana onkin, että Flandre on ATK-miehen vaimo.

 No.1280

File: 1703781389698.jpg (251.32 KB, 1280x720, Konachan.com - 143187 blon….jpg)

Jumala armahtaa, Flandre Scarlet ei.

 No.1287

>>1274
Se voi ollaFile: 1703709768516.png (384.24 KB, 749x560, anti horny elixir.png)

 No.1262[Reply]

tarviin tämmöstä
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1272

>>1271
hui miten pelottava kuva

 No.1277

File: 1703766401282.jpg (2 MB, 4000x3000, IMG_2115.JPG)

>>1271
tuo kuvahan on otettu jostakin hotellihuoneesta ku siel o tuo sähköjen toimivuuteen tarkoitettu luiska mihin huoneen avainkortti asetetaan. tosin me ei ensikertalaiset taitellaan siihen laiva-, lentolipusta tai vastaavasta (tämän) kuvan kaltaisesti tuo "kortti".

kuva on kiva/5

 No.1278

File: 1703766690916.jpg (853.84 KB, 1728x2592, IMAG0179.jpg)

edellistä kuvaa etsiessä löytyi kyseinen parkkeeraamisohjeistus
ohjeistus oli krakovalaisen hotellin takapihalta
ja pisti ihmetyttämään miten tuo ensimmäinen auto
(vasen yläkulma) pääsee pois
no puola on puola eli iha kiva

no tästä sitten
Puola - Jazzjumpperi
https://www.youtube.com/watch?v=1Mu5Q9HXkjw&list=PL996378A3A79DAF33&index=3&ab_channel=SanteriLaine No.1275[Reply]

kuka on kakki nagato

 No.1276

yks lloydsin alteistaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]