[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.1466[Reply]

Legions ukko

 No.1468

File: 1717880636494.jpg (295.83 KB, 2560x1340, borat-mankini-scaled.jpg)
File: 1704802543896.jpg (469.38 KB, 2427x2983, bring out the lobster.jpg)

 No.1464[Reply]

Maistuisko hummeri?

 No.1467

Ei välttämättä, mutta huumori maistuisi No.1457[Reply]

kuka on kuvaava tiedostonimi -nyymi

 No.1458

File: 1704790931062.jpeg (72.08 KB, 768x994, hell.jpeg)


 No.1461

File: 1704794262759.jpg (43.05 KB, 750x393, monni.jpg)

Rsmonni

 No.1463

>>1461
kirjaimellisesti ketä vittu?File: 1704800241798.jpeg (526.98 KB, 932x922, creating free accounts.jpeg)

 No.1462[Reply]

Teetkö tämmöstä


File: 1704791094795.jpg (178.23 KB, 1050x1280, sex gifs.jpg)

 No.1460[Reply]

Etitkö useinkin tämmösiä?


File: 1704790990760.jpg (49.45 KB, 500x595, shut your fuck up.jpg)

 No.1459[Reply]

ooppa hiljaa


File: 1704471516708.png (420.37 KB, 568x597, mixed signals.png)

 No.1400[Reply]

Millon viimeks oot vastaanottanut sekavia signaaleja?
7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1442

>>1416
kannattaa mennä seurakuntaan etsimään naista. paska ukko

 No.1444

>>1442
en usko jumaluuteen ym
eiköhän se rauha ja rakkaus löydy
rautateiltä ei minnekkään

kirpparilta tai roskiksista
käytettyä rakkautta en halua

 No.1456

viimeiset 10v ainakin radiohiljaisuuttaFile: 1704702893543.jpg (131.76 KB, 866x599, video game vs fan art.jpg)

 No.1447[Reply]

Kummasta näistä tykkäät enemmän?

 No.1450

>>1447
Fanartversio näyttää huoralta kun taas video game versio näyttää arvonsa tuntevalta, vahvalta, itsenäisestä ja siltä, että voisi puolustaa minua joten video game versio

 No.1455

>>1450
Tämä aika vitustiDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]