[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.346[Reply]

nyt degis on runkannj HAHHAHAHAHAHAHAVA KA OSKDALLLLLA DEGIS OM KRAISLAMMMU MIT TAASNRUNKKKAKRI TUU NLNTTUU

 No.359

BABABABABABABABABVBA

 No.362

File: 1697233123984.png (456 B, 37x26, degis.png)

HAGAHGAHGAHHAHAH No.347[Reply]

Millon kimmo transitioituu?
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.356

hmmm ollaan ihan porukalla mietitty

 No.357

>>354
sä otat

 No.361

>>354
OtatFile: 1697232823692.jpeg (354.74 KB, 1680x2048, isotissi junko.jpeg)

 No.360[Reply]

entä taiteilija


File: 1697232277280.jpeg (210.99 KB, 800x1100, reimu ja cirno.jpeg)

 No.358[Reply]

voi luoja oisinpa tossa


 No.343[Reply]

mä oon tuomittu 😐

 No.344


 No.353

Pudrofiili :-DDFile: 1697224831472.jpg (149.49 KB, 1196x1280, IMG_20231013_210028_986.jpg)

 No.345[Reply]

Kiima haluan kullia


File: 1697221533019.jpg (113.49 KB, 1241x1280, IMG_20231012_180523_435.jpg)

 No.332[Reply]

Byäää missä setä yde mwwwyäää missä unimaito mwwwäää

 No.341

File: 1697223348421.mp4 (346.65 KB, 640x360, Huutista.mp4)

Kuole läski hintti

 No.342

>>341
Sit kun oon saanu tarpeeksi pippeliäFile: 1697221894525.jpg (1.1 MB, 1438x1792, tohru (4).jpg)

 No.334[Reply]

Mulle ainakin armeija aika oli yhtä helvettiä. Tein aina kaikki hommat viimesen päälle, ja tarjouduin auttamaan aina sellasissakin tehtävissä jotka ei mulle kuuluneet. Silti mua pilkattiin tauotta ja kuulin kun musta puhuttiin selän takana paskaa ihan yhtenään. En muistele niitä aikoja mitenkään hyvällä, etenkin kun olin siinä iässä päässyt just yli aiemmista rankan koulukiusaamisen aiheuttamista traumoista. Toivon että ne kaikki mua piinanneet sais ainakin tietää miten paljon mun palkka on nykyään ja miten hyvin mulla menee niihin suurimpaan osaan verrattuna, osaamiseni ansiosta.

 No.340

File: 1697223298717.mp4 (346.65 KB, 640x360, Huutista.mp4)

Oho transu itkee. Huutista tupapillulle.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]