[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1697622082244.jpeg (55.35 KB, 720x840, subtext.jpeg)

 No.472[Reply]

Olisitko selvinnyt tästä kokeesta?

 No.474

File: 1697627516054.png (208.73 KB, 300x400, ClipboardImage.png)

>sniper
>hitler
>toni negri
>subutexFile: 1697627084196.jpeg (266.81 KB, 1090x1638, litteävatsainen patsuli.jpeg)

 No.473[Reply]

Ööö miten niin "paksuli"?


File: 1697619344951.jpeg (166.52 KB, 869x1200, koishi herkuttelee.jpeg)

 No.471[Reply]

kumpaa maistaisit mieluummin tota juustoa vai Koishin varpaita?


File: 1697544658398.jpg (2.82 MB, 2992x4000, IMG_20231017_150943.jpg)

 No.456[Reply]

Mikä ois hyvä nimi tälle mun lemmikkikivelle?

 No.470

Kalle KiviFile: 1697443390593.jpg (1.3 MB, 2000x3258, kimbosrpgg.jpg)

 No.429[Reply]

Minkälainen hahmo sulla olis kimmon nettikiusaamisroolipelissä, ja minkälaisia hyökkäyksiä käyttäisit
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.437

Idea varas kimmo

 No.440

File: 1697457467297.jpg (175.87 KB, 847x1280, IMG_20231016_015610_589.jpg)

>>437
Keneltä varastin muka

 No.469

>>431
oho😮😮😮😮File: 1697521465896.jpg (27.17 KB, 602x601, a77f319c9e516553.jpg)

 No.454[Reply]

Näyttääköhän Taiteilija herkkureidet ja pympyn

 No.468

File: 1697607627767.jpg (51.43 KB, 1280x720, 60733eb550d0b6a7.jpg)

näyttää No.391[Reply]

mitä teit 30 VUOTTA SITTEN
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.450

File: 1697479311133.mp4 (6.39 MB, 1920x1080, 6d618f67c4ff35d0.mp4)


 No.452

En ollut olemassa

 No.467

>>450
audarilla unohtui että valtion omaisuuden siirto oligarkeille ei tapahtunut vapaan markkinatalouden hinnoin ja ehdoin ja nälänhätä ja kaaos oli jo neuvostoliiton perintöä, kapitalismi ei aiheuttanut tuota(KÄYTTÄJÄ SAI BANNIA! Syy: neuvostoliiton kritisointi)File: 1697582509174.jpg (221.89 KB, 994x1280, IMG_20231017_222108_870.jpg)

 No.463[Reply]

Miau haluan pippeliä miau

 No.464

File: 1697586584473.jpg (27.17 KB, 602x601, a77f319c9e516553.jpg)

Haluaakohan Taiteilija

 No.465

>>464
Kyllä

 No.466

>>464
😂😂😂😂Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]