[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1704471516708.png (420.37 KB, 568x597, mixed signals.png)

 No.1400[Reply]

Millon viimeks oot vastaanottanut sekavia signaaleja?
7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1442

>>1416
kannattaa mennä seurakuntaan etsimään naista. paska ukko

 No.1444

>>1442
en usko jumaluuteen ym
eiköhän se rauha ja rakkaus löydy
rautateiltä ei minnekkään

kirpparilta tai roskiksista
käytettyä rakkautta en halua

 No.1456

viimeiset 10v ainakin radiohiljaisuuttaFile: 1704702893543.jpg (131.76 KB, 866x599, video game vs fan art.jpg)

 No.1447[Reply]

Kummasta näistä tykkäät enemmän?

 No.1450

>>1447
Fanartversio näyttää huoralta kun taas video game versio näyttää arvonsa tuntevalta, vahvalta, itsenäisestä ja siltä, että voisi puolustaa minua joten video game versio

 No.1455

>>1450
Tämä aika vitustiFile: 1704743629004.jpeg (467.69 KB, 1560x2048, gun baby.jpeg)

 No.1454[Reply]

Kun sanon "im baby" tarkoitan tätä


File: 1704727588300.jpeg (2.25 MB, 1584x2272, marcile.jpeg)

 No.1453[Reply]

>dungeon meshi :D


File: 1704704120149.jpeg (122.58 KB, 1015x1200, urheilullinen taitsikka.jpeg)

 No.1452[Reply]

Oho onpa taitsikka muuttunut sitten viime näkemän


File: 1704703772575.jpeg (765.52 KB, 2048x2048, master baiter.jpeg)

 No.1451[Reply]

Ootko tämmönen


File: 1704702730122.png (141.4 KB, 314x291, hyypiö keiju 2.PNG)

 No.1446[Reply]

Puren sua

 No.1448

oon myrkyllinen ni kuolet hahaa

 No.1449

>>1448
no voi vittuFile: 1704534055056.jpeg (462.95 KB, 1512x2000, rei suits you better.jpeg)

 No.1420[Reply]

Rei sopii sulle paremmin

 No.1425

miks

 No.1426

>>1425
oot enemmän rei ku asuka

 No.1445
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]