[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/a/ - Animesatunnainen

Näytäppä herkkureidet ja pymppy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.75[Reply]

ilman virallista diagnoosiakin täytyy jonkin sortin vamma olla jos jaksaa täällä laitospotilaiden seassa lautailla

 No.76

hmm tota en ookkaan miettiny ennen

 No.81

>>75
ite oot poitoslatilas No.79[Reply]

entäs lilith


 No.78[Reply]

nyymeröiden false flag lauta


 No.21[Reply]

kuka on mustasukkaisin nyymi

 No.68

nega-kimmo

 No.71

mä oon kaikille mustasukkainen

 No.77

olen kateellinen en mustasukkainenFile: 1696919495386.jpg (33.06 KB, 640x480, rei076.jpg)

 No.61[Reply]

hmmm…mikäpä järki edes aamu ammentaa jos siitä ei pääse kellekään kertomaan
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.69

>>65
Mäki

 No.70

Mitennii "ei kellekkää"?

 No.74

>>70
valahtikoFile: 1696914339067.jpg (214.6 KB, 1451x2048, F2M6Xt9akAAoF49.jpg)

 No.36[Reply]

jos bunny = bnuy nii onks cunny cnuy

 No.55

turpa kii

 No.67

File: 1696920488203.jpg (762.49 KB, 1550x1950, F16y6rLWEAAJ1V0.jpg)

>>55
turpa ITE kiiFile: 1696918496151.jpg (73.43 KB, 1421x901, felixxx.jpg)

 No.57[Reply]

miten täällä saa siis käyttäjän tehtyä?

 No.58

näyttämällä masun

 No.66

näyttämällä herkkupympyn No.63[Reply]

melkein tulee kotoisa olo 😪


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]