[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1702605334785.png (676.35 KB, 1145x905, vastis.PNG)

 No.13536[Reply]

Kuka vittu taas spämmii vastiksella :D
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.13544

UUUUHH

oispa tommosta useemmin

 No.13545

UOOOOHHH TToTT

 No.13546

>>13538
Tämä ja >>13539 tämä.File: 1702469315772.jpg (405.95 KB, 1920x1080, roth.jpg)

 No.13489[Reply]

Miksi windows kertoo tällaisia tietoiskuja käynnistyksen yhteydessä?

 No.13492

koska microsoft pitää käyttäjiään tyhminä ja haluaa valistaa niitä

 No.13521

Datan keruu tarkoituksesdaFile: 1702470346328.mp4 (272.71 KB, 1268x720, iruu.mp4)

 No.13490[Reply]

katso nyt kuinka noi sun tissitkin heiluu. tuollaiset tissit kunnioittaa vain gravitaatiota, miestä ne eivät kunnioita.

 No.13510

eikö nää ollut jotkut pussit tulen syöksemistä varten, eikä tissit, vai miten se lore meni.

 No.13512

>>13510
Kiinostunnut

 No.13516

File: 1702566775932.mp4 (620.59 KB, 800x450, Iruru is coming to get you….mp4)

se on lohikärmesFile: 1702474708779.jpg (36.08 KB, 619x261, oooo.jpg)

 No.13494[Reply]

15 maart 2024: Nederlands Accordeon Atelier o.l.v.
Egbert Spelde speelt Octogoon van Jan Bijkerk en Concerto Grosso III WVE-119 van Shigeru Kan-no in het Momentum Lunchconcert, aanvang 13.00 uur ArtEZ Conservatorium, Utrechtsestraat 85 Arnhem
[email protected]
1 post omitted. Click reply to view.

 No.13500

File: 1702496929562.png (2.86 MB, 2000x1500, d0ea0ad9f75df2cff525f8ab7f….png)


 No.13505

zjjjsj

 No.13506

File: 1702512784024.png (833.1 KB, 934x1122, 90b.png)

AUGUST 12 2036 THE HEAT DEATH OF THE UNIVERSE
AUGUST 12 2036 THE HEAT DEATH OF THE UNIVERSEFile: 1702351603797.jpg (349.59 KB, 2183x3840, reiät.jpg)

 No.13450[Reply]

>nyymi pane mua peppureikään
<kumpaan niistä?

 No.13451

Onks toi sellanen AI-perse?

 No.13452
File: 1701707522471.png (569.66 KB, 521x473, roizuv.PNG)

 No.13131[Reply]

syön nyt juustoa
9 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.13342

File: 1702042145428.png (5.45 MB, 2880x1800, roizu pitsa.png)

>>13339
Edellinen mättökalenteri oli aika ankea, kun siinä oli tuotetestejä eikä mätötkään olleet kauhan mättömäisiä.
Nyt sentään tässä on ollut mättöjä, vaikka ne onkin olleet tasoa eineksiä + juustoa.
Tämän päivän luukussa oli tuunattu pitserian pitsa.

 No.13379

>>13339
> Laiskaa einesten lämmittelyä
Eli ei eroa mitenkään roizun normi kokkaamisesta

 No.13442

File: 1702326262595.jpg (482.27 KB, 1368x1026, mättö-assad.jpg)

>>13339
Itse taas olen positiivisesti yllättynyt. Edellisessä kalenterissa oli kaikenlaista muuta paskaa, kuten noita mainittuja tuotetestejä, mutta nyt ollaan keskitytty siihen mättöilyyn, eli helvetin epäterveellisen paskan tekemiseen.File: 1702310332463.png (483.42 KB, 742x635, sean.PNG)

 No.13438[Reply]

mistä minä tiedän mikä on oikea koripohjaventtiili

 No.13440

ompa söpö kundi No.13420[Reply]

Onks tääl mitää elämää

 No.13421

File: 1702242096025.gif (15.51 KB, 480x640, 1684993113984682.gif)

Ei oo

 No.13422

Jonkin verranDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]