[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700413646534.png (152.66 KB, 1231x288, minilauta.png)

 No.12197[Reply][Last 50 Posts]

Kuinka moni siirtyi minilaudalta tänne?
137 posts and 84 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12587

>>12502
t. 0kpl OC luotu

 No.12601

>>12580
Lopeta nollapostaus.

 No.12629

File: 1700762751876.png (5.54 KB, 132x95, tapahtui hyvin.PNG)

>>12497
kaikenlainen oma kontsa tuntuu hukkuvan vanhoihin "luotettavampiin" meemeihin, tai silloin kun ooceesta erikseen mainitsee niin tulee monelle omakehun maku suuhun. itse tehnyt ooceeta vähän missäkin ja välillä tullut vastaan omia meemejä yms laudoilla joille en edes ole niitä postannut. toki jos en ole paikalla kertomassa että tein ooceeta niin eihän sitä kukaan tiedä, ja jos kerron, olen huomiohuoraFile: 1700759365029.webm (2.93 MB, 640x360, anime jäätelö.webm)

 No.12619[Reply]

Muistan jäätelökesää

 No.12627

File: 1700762292048.webm (5.86 MB, 704x396, BnPPinkFloyd.webm)

oli ruohokin vihreämpää

 No.12628

File: 1700762438804.jpg (135.49 KB, 1280x720, jäätelööö.jpg)
File: 1700730599857.mp4 (5.78 KB, 240x240, runkutii.mp4)

 No.12564[Reply]

Tuplat päättävät mille hentai doukkarille soossaan seuraavaksi
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.12605

File: 1700753645960.jpg (604.85 KB, 1200x1728, karvanen tuhero.jpg)

>>12566
huh hels

 No.12607

File: 1700753923416.jpeg (139.19 KB, 843x1200, nuru yuri.jpeg)

nuru yuri

 No.12625

File: 1700760328501.png (1022.92 KB, 1920x1080, monogatari_ohi_on.png)

>>12574
Muistin vihdoin e-foorumi salasanan. On ollut unohduksissa ehkä vuoden.File: 1700747922740.jpeg (169.45 KB, 750x750, please.jpeg)

 No.12593[Reply]

Onko kellään nyt kehitteillä uutta kuvalautaa?
Ei loistolaudassa nyt oikeastaan mitään vikaa ole (paitsi oudot bännit) ja Ulti vaikuttaa mukavammalta tyypiltä mitä odotin, mutta silti uudelle laudalle olisi huutava pula.
Olisi se mielestäni parempi että uudella laudalla saataisiin aloittaa alusta ja tehdä uusia omia juttuja, ennemmin kuin tulla johonkin valmiiseen vuosia vanhaan lautaan ja ikäänkuin muokkaamaan siitä meille sopivaa.
Kannattaa takoa nyt kun rauta on kuumaa.
11 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12613

File: 1700756695739.jpeg (114.24 KB, 1520x1114, board.jpeg)

Aloin pari viikkoa sitten huvikseni kehittelemään uutta ohjelmistoa. Ongelmana vain on että en itse oikeastaan halua moderoida lautaa joten on melko todennäköistä ettei projekti koskaan näe päivänvaloa.

 No.12614

File: 1700757072752.jpg (156.15 KB, 762x900, 1452843987992.jpg)

>>12606
Hyvä vain jotta kaikki mobiilihomot painuu sinne.

 No.12616

>>12613
Voin moderoida ainakin välillä t. modet kahdelle eri sivustolleFile: 1659997527152.png (357.29 KB, 856x673, 1652814330286.png)

 No.4110[Reply]

kettu sarjalle turvottaminen
6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12511

>>12507
Mitä hän tarkoitti tällä?

 No.12512

File: 1700652333883.png (1.13 MB, 1913x1073, senko hmmhm.png)


 No.12514

File: 1700654311289.jpg (144.86 KB, 1280x1117, 1659334920233.jpg)

Ketturon siittäminenFile: 1700564869715.jpg (37.28 KB, 800x800, sad-face-196916786.jpg)

 No.12441[Reply]

Mitä minilaudalle on tapahtunut? ;_;
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.12450

miniggerit uuniin

 No.12451


 No.12456

>>12451
<3 Kaseva pääsi hyvästelemäänFile: 1700426044923.png (54.07 KB, 710x774, aku akustaja.png)

 No.12277[Reply]

Missä se lautakulttuuri lehti nyt julkaistaan?
19 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12447

File: 1700571076679.jpg (23.16 KB, 300x300, ritsu12.jpg)

>>12426
Toihan on vitun hieno

 No.12461

>>12426
Jos teette numeron kaksi, niin voin siihenkin varmaan jonkun jutun kirjoittaa kunhan keksin.

 No.12470

File: 1700590186104.jpg (20.01 KB, 332x327, 9odnw.jpg)
File: 1700584612995.jpg (138.9 KB, 1080x1341, img_1_1700558863670.jpg)

 No.12463[Reply]Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]