[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1616267466178.jpg (173.75 KB, 309x402, mutti polpa.jpg)

 No.1091[Reply]

mutti :D

 No.1109

oispaFile: 1616267575129.png (170.74 KB, 750x750, republican-traps.png)

 No.1093[Reply]

kuinka moni täällä syö estro geeniä?

 No.1096

>>1093
mä ainaki uwu

 No.1104

File: 1616275388977.jpg (80.98 KB, 587x388, sxdvsoivj.jpg)

File: 1616268229058.jpg (116.01 KB, 1280x720, maxresdefault (1).jpg)

 No.1095[Reply]

oon laudan söpöin tyttö

 No.1097

File: 1616268385036.jpg (114.62 KB, 720x1280, Satunnainen+anime_päh….jpg)

homo sä oot

 No.1098

nii oot :3File: 1616148366631.png (236.21 KB, 1070x707, vichan.PNG)

 No.974[Reply]

vichan nautinto :3
9 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1061

File: 1616236429909.jpg (138.58 KB, 550x733, ritsu330.jpg)

No nyt ne upotteet on pelastettu, piti kirjoittaa kokonaiset 3 riviä :D

 No.1062

>>1061
ebin, ei paha

 No.1092

>>1061
siitoksiaFile: 1616092155759.jpg (29.67 KB, 477x450, 317821.jpg)

 No.957[Reply]

vituttaa kun ei voi tehdä kuvattomia paskalankoja tänne
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.963

>>962
No vittu mieti. Että minkälaisen kuvattoman paskalangan tekisi?

 No.1041


 No.1054

>>957
Kyllä paskapostaaja aina keinot löytää.File: 1616193613366.png (545 B, 1x1, dotto.png)

 No.1044[Reply]


kenestä haluisit pitää huolta
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1047

>>1045
parempaan en pysty yhyy

 No.1049

Miten tää filu on vaan 545 tavua vaikka tossa >>1046 oleva on 5,25 kilotavua?

 No.1050

>>1049
luultavasti kun tämä on täysin mustaa, kun taas se on jotain gimp-colorpickerin vibranttia viininpunaista.File: 1616160896385.swf (6.77 MB,  .swf)

 No.1003[Reply]

mitä v*ttua sä oot taas saanu aikaa ku etusivun uusimmat viestit on vuodelta 2019
oikeesti mitä v*ttuu nyt taas?

 No.1004

File: 1616161366414.mp4 (2.24 MB, 854x480, 0:32, hei mummo rumpuversi….mp4)

vastaus: k*ssu palvelimen ajan
onko sulla kaikki v*ttu kunnossa ku muitten postiluukuista ehtii k*sta mut palvelimen aikavyöhykkeet sit.....

 No.1018

File: 1616170834169.jpg (27.23 KB, 483x701, 7bniu.jpg)

>>1003
hypo

kattoin ite samaa>>1003

 No.1026

File: 1616176744448.jpg (115.49 KB, 743x970, ritsu141.jpg)

ei vittu kesti kyl hetki et tajusin :DDFile: 1616105792589.jpg (1.44 MB, 1332x2016, 63720155_p0.jpg)

 No.966[Reply]

Hyla lauta.
7 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.983

File: 1616152959060.jpg (297.74 KB, 650x800, rei_huivi_ihana.jpg)

>>982
ei nyt vaan ole tommoinen fiilis. en mä ketään pakene, kunhan vähän verkostoidun

 No.984

File: 1616153288561.jpg (206.52 KB, 1088x1228, 7f6f9bf.jpg)

>>983
okei. meen pois tekemästä sua kiusaantuneeksi

 No.985

File: 1616153396829.jpg (170.67 KB, 600x726, 3f5cc9eb23f0b155a4499077eb….jpg)

>>984
okei mä meen takaisin ylikselle kiusaamaan suaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]