[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700861753156.jpg (128.15 KB, 850x973, __cirno_and_tanned_cirno_t….jpg)

 No.12713[Reply]

miten saa tyttöystävän
23 posts and 16 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12817

File: 1700947054966.mp4 (5.31 MB, 640x640, chainsaw man vril agartha.mp4)

>>12816
Huoh rakas

 No.12818

File: 1700947159539.jpg (125.28 KB, 850x850, __cirno_touhou_drawn_by_yu….jpg)

>>12817
miks postaat noloja fasisti pakana juttuja?

 No.12819

Siirrettiin tänne >>>/a/766File: 1700942288209.jpg (16.93 KB, 93x131, c33c1d91HQ.jpg)

 No.12799[Reply]

voi voi…eipä taida Loistolauta™ tällä menolla enään pitkään olla hengissä…..,
1 post omitted. Click reply to view.

 No.12801

Minilautalaiset tappoivat ensin oman lautansa, nyt kuolee loistis…

 No.12802

hyvin on jo 8 vuotta purskuttanut

 No.12803

no jos admini on nopon discord rinkirunkkari huomiohuora niin onko se mikään ihmeFile: 1700937136848.png (509.1 KB, 678x957, 85963c2cac8149b02a00dbf851….png)

 No.12790[Reply]

moi! mistä sais poikaystävän joka pelaa videopelejä ja katoo animee ja tykkää lauta meemi jutuista eikä käy töissä tai suihkussa? :3

 No.12791

öö no käyn suihkussa ja töissä mutta muuten oon toi

 No.12792

File: 1700939133847.jpg (63.22 KB, 848x480, homoja_kaikki.jpg)
File: 1700469366341.png (674.49 KB, 850x574, ClipboardImage.png)

 No.12303[Reply]

Aika mayhemit tänä syksynä kun on lyhyessä ajassa suljettu Nopo, Mini ja Apoka (tosin viime mainittu oli käytännössä kuollut).

Ilmeisesti jäljellä on enää Loistis, Vastalauta, Nyymichan ja NyymiNet? Toivottavasti tämä paikka ainakin pysyisi auki.
48 posts and 25 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12745

>>12742
Varmaan kannattais bumpata niitä lankoja välillä kun ei noihin muista tulla postaamaan jos ne putoaa pois etusivulta.

 No.12746

>>12745
Tämä

 No.12787

>Toivottavasti tämä paikka ainakin pysyisi auki.
tää, ja mielellään myös siis niin että Ultilla ei jää servun maksut maksamatta, ettei tule Suomilauta-gearitFile: 1700927006857.jpg (66.34 KB, 626x900, IMG_20231124_231129_496.jpg)

 No.12757[Reply]

Näin unta et menin metsään ja siellä asu majassa semmonen kaksimetrinen äärimmäisen lihaksikas ja isokullinen antropomorfinen hirvi joka homoili mun kaa sit miau
1 post omitted. Click reply to view.

 No.12761

>>12759
Joo sykki vitusti sen kyrpä oli mun jalan kokoinen

 No.12764

turrikimmo

 No.12773
 No.12740[Reply]

Hesburger sen parempaa, et muualta mistään saa. Sanot okei pois nälän jo vei Hesburger. On juttu niin Hesburgeriin aina luottaa voi kuin ystäviin. Tavataan, avataan, ovet hesen maailmaan. Hesburger ja let's go in, on safka se maistuvin. Sanot okei pois nälän jo vei HESBURGER.
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12748

File: 1700914350740.png (1.91 MB, 1920x1080, yuru_yuri_kyoko_shot.png)

>>12747
Se tulee siitä, että sen perustaja oli yks Hessu.

 No.12751

File: 1700922219919.jpg (1.78 MB, 3008x1941, fef6e57aebdc440d47c1cc2de2….jpg)

>bursa

 No.12763

File: 1700928335942.jpg (492.83 KB, 1280x1278, 865087278c703fcf5213b9e42d….jpg)

>>12751
>tunskuFile: 1700855519006.jpg (304.93 KB, 1337x1337, Sieppaa.JPG)

 No.12692[Reply]

miten täällä näkee ilmoitukset?
7 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12726

>>12705
ei miniksellä ollut mitään ilmoituksia?

 No.12733

File: 1700872499717.jpg (129.32 KB, 1200x675, kulta iida 39-919392621646….jpg)

kultatili pitää olla

 No.12750

File: 1700922024539.jpg (115.75 KB, 480x640, cracky.jpg)

>>12692
Tää on sitä aitoa lautailua™File: 1700819135469.jpg (69.82 KB, 872x1096, huutista.jpg)

 No.12640[Reply]

Mihin Napoli 88 lanka katosi? Onko ainoastaan animelangat sallittuja tällä kusipaskalaudalla?
15 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12701

>>12700
onko Lotta sosiaalisesti rajoittunut?

 No.12731

>>12643
Tää

 No.12735

File: 1700890795070.png (1.13 MB, 1344x1344, 3989740774-320791024.png)

>>12701
Ehkä aavistuksen.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]