[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1697557863477.jpg (7.04 KB, 552x144, en ymmärrä.jpg)

 No.11865[Reply]

>Tein ex-nopolaisille alalaudan missä saa nollapostata ja spämmätä sianripuli kupaloita.
<Sporadisen suosituin lanka "Onko sulla kaunis pimppi?"
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11868

File: 1697560901546.jpg (769.79 KB, 2883x3840, taiteilija.jpg)

>>11867
Onkohan Taiteilijalla

 No.11870

Jos olisit lukenut sitä tietäisit, että se on asiallinen animevituista keskustelu lanka

 No.11871

File: 1697565608984.jpg (265.17 KB, 2048x1760, junkon pikseli pimpska.jpg)

>>11868
aika pikselöityneeltä näyttääFile: 1697302797279.jpeg (498.7 KB, 550x800, 2CBC6045-8A1E-4032-A853-9….jpeg)

 No.11811[Reply]

kimmo kutsui mut tänne mitähän se haluaa

 No.11845

File: 1697450600565.jpeg (469.12 KB, 2048x2048, koishi soittaa.jpeg)

se haluaa soittaa sulle yöpuhelun ja kertoa mitä hän tuntee

 No.11866

File: 1697558239934.jpg (6.94 KB, 225x225, muikeamuikkunnen.jpg)

>>11811
kuolispa kimmoFile: 1609271410477.jpg (124.55 KB, 1200x900, 808276.jpg)

 No.609[Reply]

Väliryhmät ovat kapitalistien kaltaisia. He ovat kapitalistien kannalta poliittisesti ja taloudellisesti luotettavia. Sen vuoksi heille on annettu paljon vaikutus- ja päätösvaltaa. Heidän tulonsa (2012) ovat keskimäärin 4 031 euroa, jossa on pääomatuloja keskimäärin 275 euroa kuukaudessa. Tästä johtuen, eläkeläisiä lukuun ottamatta, ja vaikutusvallastaan huolimatta he ovat riippuvaisia palkkatulosta. Siksi ja koulutuksensa seurauksena sekä säilyttääkseen asemansa he ovat täysin kapitalistien kaltaisia ja toimivat sen mukaan.

 No.619

Hyvä get

 No.11832

File: 1697393135032.jpg (30.13 KB, 408x603, huutista jonna.jpg)

>>609
>>619
Huutonaurua tälle yhdistelmälle kyllä, luen jurrissa Loistolaudan vanhoja lankoja, mistä arvasit No.11818[Reply]

loistopinpska 😁

 No.11820

saispa loisto pimpskaaFile: 1697293307435.jpeg (111.71 KB, 640x640, dream_0PWWkuJE0y7dAtDiTWc….jpeg)

 No.11805[Reply]

äiti

maa

kutsuu

kohta

the saatana

tulee

varmaan eläinrääkkääjä

muskin
Post too long. Click here to view the full text.


 No.11779[Reply]

juttelen kiinalaiselle tytylle mutta onkohan toi degis koska se on ehkä ruma (kiinalaisten keskuudessa) mutta ku kiinalaiset näyttöä kaikki samalta niin en huomaa eroo eli se on meta abuser vetääköhän se pantheon ultin sängyssä
1 post omitted. Click reply to view.

 No.11782

>>11780
eiiii

 No.11783

Wtf se länkkärimaxxaa

 No.11795

>>11783
mitö. ittuaaajbbbiu hahahahahava alan öoleen vöhän kännissäFile: 1697189408882.jpg (142.55 KB, 1033x1292, 125b8e69.jpg)

 No.11775[Reply]

loistis koitettiin eliminoida, mutta eivätpä pellet onnistuneet haha

 No.11776

nii No.11770[Reply]

miksei ultimaatti hae laudan administrointi kouluun

 No.11771

File: 1697053323432.jpg (949.12 KB, 1782x1928, ritsu274.jpg)

ei sitä lautaa kortilla ajeta

 No.11772

>>11771
hmph toi sotkee sen ruuallaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]