[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1708089070750.jpg (28.49 KB, 480x573, kelaan.jpg)

 No.14505[Reply]

Pitäisikö loistolautaa alkaa mainostamaan ylilaudalla? Ylis on nyt paskottu sellaiseen kuntoon, että nyymit oikeasti alkavat pakenemaan sieltä vaihtoehtoisille laudoille. Voitaisiin saada tännekin vähän enemmän aktiivisuutta.
11 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14708

File: 1708916739420.mp4 (79.18 KB, 854x480, ylilauta lahonnut lauta.mp4)

Ilmeeni kun sivu on kirjaimellisesti käyttökelvoton. Mitään ei pysty klikkaamaan ja 80% näyttötilasta on tyhjää.

 No.14709

File: 1708916898099.jpg (12.98 KB, 262x258, nyt loppu kehitys vammailu.jpg)

>>14606
Mitähän vikaa tässäkin on, ja osaatko perustella näkemyksesi? Kai ymmärrät, että kehitys kehittyy ja varsinkin nettikulttuuri kehittyy todella nopeasti.

Kuulostat samalta kun sanomalehtien yleisönosastokirjoituten fossiilit jotka ihmettelevät kun asiat ovat erilailla kuin silloin 70 vuotta sitten heidän nuoruudessaan.

 No.14724

>>14709
Nettikulttuuri on pirstaloitunut.File: 1708865693898.jpg (144.52 KB, 890x1190, IMG_20240225_132445_505.jpg)

 No.14697[Reply]

Byäöäääähhhh missä yde bwyäääääääää bwyääääääääää bwyääääää missä poju pöödi mwyöäääääää byöääähhhhhh yhyyyyyy


File: 1708722235626.jpg (141.97 KB, 1024x768, kupalakuola.jpg)

 No.14661[Reply]

kuulin huhua, että Yliksen omistajat on aikeissa ottaa suosiotaan kasvattavan vaihtoehtolaudan DDOSsauksen kohteekseen…

olkaa siis varuillanne
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14683

>>14681
Peisetti

 No.14684

>>14681
huutista

 No.14686

File: 1708798561430.jpg (43.61 KB, 600x450, 7a7f528c266e4e92.jpg)

>>14681
ihanaa rakasFile: 1708597507774.png (383.69 KB, 335x706, koe.png)

 No.14603[Reply]

teen tutkimusta. tämä on tärkeää

 No.14604

Toi oli hyvä sarjaFile: 1708596690167.jpg (59.04 KB, 636x900, d41a15f00f46750fff50300f81….jpg)

 No.14600[Reply]

Tulin ylikseltä mops mikä tää on onko kiva paikka noh?

 No.14601

Kantsisko lurkata eikä tehä vammasia lankoja?File: 1708502966573.jpg (95.08 KB, 1500x1056, 5.jpg)

 No.14584[Reply]

Ylilaudalla pätsyli ylennettiin loliksi. Sain siellä tämän kuvan postaamisesta lolibannit.
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.14586

Ittestä vielä surullisempaa kyllä, että niin monet ylentää foorumin laudaksi.

 No.14587

File: 1708510269131.jpg (1.95 MB, 2894x4093, patsulittaa.jpg)

Kamalaa…

 No.14588

>>14585
Kyllähän tuo laposta menisi sielläFile: 1708463082272.jpeg (126.06 KB, 728x889, IMG_4930.jpeg)

 No.14581[Reply]

Tää paikka on ihan paskana missä on teema ja kokoajan tulee että yhteys katkes


File: 1708122750668.png (549.7 KB, 617x499, Yotsugi_no_contribute_soci….png)

 No.14540[Reply]

ulti vitun homo

 No.14541

File: 1708122920776.jpg (39.33 KB, 601x609, e0974a999357a2ab.jpg)

ulti………..

 No.14542

File: 1708126782120.jpg (92.63 KB, 640x905, 17dsi.jpg)

uwunyaaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]