[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1650249719478.png (494.24 KB, 1080x675, loistolauta enjoyer.png)

 No.3254[Reply]

Ette voi todistaa vääräksi.
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3257

Postaa sun katana

 No.3313

Miks haamubumppasit?

 No.3367

nyt om hyvä kuva,,File: 1650444899010.jpg (74.63 KB, 307x320, kuulostaa aika homolta.jpg)

 No.3287[Reply]

Miksi poistit viestisi?

 No.3289

File: 1650463059382.jpg (251.76 KB, 1024x715, gettyimages-56817339-1024x….jpg)

Miksi pitelet käsiäsi tolleen? Koska se muistuttaa sinua isäsi peniksestä.

 No.3298

>>3289
Poista tääFile: 1644578294480.jpg (1.83 MB, 3070x4096, jäätelö001.jpg)

 No.2540[Reply]

Tykkäätkö jäätelöstä?
37 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3280

>>3266
Oon toi apina.

 No.3281

>>3280
Onks kivaa?

 No.3282

>>3281
On kun näyttää suhteessa tosi sivistyneeltä noitten elämänkallujen seurassa.File: 1648883330479.jpg (986.22 KB, 3840x2267, ao61w.jpg)

 No.3039[Reply]

aiotko syödä mitään pääsiäisherkkuja
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3239


 No.3240

>>3237
Tarjos

 No.3242

File: 1650216350958.png (52.8 KB, 329x305, 7cq8m.png)
File: 1650048858693.png (395.68 KB, 1722x816, Dick ES.png)

 No.3214[Reply]

>dick es :DDD

609 postausta jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi.
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.3217

File: 1650049534983.mp4 (373.43 KB, 854x480, diipit kelat.mp4)

>>3216
joo :D

 No.3223

File: 1650103183948.png (3.93 KB, 150x150, 13257803322 (1).png)

menin källiin

 No.3241

Haista homoFile: 1650134210167.jpg (69.19 KB, 672x378, 1593023101064.jpg)

 No.3227[Reply]

uutislanka
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3229

Juuri saamamme tiedon mukaan Jeesus on kuollu.

 No.3230

File: 1650140812454.png (97.58 KB, 500x552, vomit-pepe-very-niiiice-r-….png)

>nyymichan

 No.3235

>>3228
Varmaan ihan paskaa musaa kun voi vaan ratsastaa isukkien maineella No.3202[Reply]

miksei täällä ole kasinomainoksia

 No.3203

File: 1649936638284.mp4 (8.55 MB, 640x352, äijien lautta.mp4)

paska lautta No.3201[Reply]

milloin puuro erotetaan modetiimistä


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]