[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1603646809817.jpg (26.42 KB, 326x738, 578354b9.jpg)

 No.91[Reply]

seksilanka
10 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.753

File: 1614094723886.jpg (304.43 KB, 720x888, 0b5a326c2c7221040ea9346047d54a…) No.754

>>753
hyi noilla on varmaan hiekkaa vitussa

 No.925

>>754
Panisin silti t. eriFile: 1613303555532.png (730.3 KB, 897x1088, 1590303997869.png)

 No.706[Reply]

Sain bännit ylikselle persujen baittaamisesta
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.856

>>854
haista paska

 No.858

>>856
natsi

 No.923

>>858
psykoositFile: 1613165542114.jpg (83.72 KB, 550x800, kekkonen gettaa.jpg)

 No.700[Reply]

700 get
1 post omitted. Click reply to view.

 No.702

File: 1613181629522.jpg (100.92 KB, 1140x802, kekkosta.jpg)

hyvä get

 No.703

toimiiks tää paska ees

 No.890

>>703
Missä mielessä?File: 1614800453427.jpg (1.22 MB, 2756x2042, awsto.jpg)

 No.817[Reply]

postatkaa poliisi- ja armeija-aiheisia videoita ja kuvia, kiitos
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.820

File: 1614844532475.mp4 (7.14 MB, 640x360, 1:27, one finger can be broken…) No.827

File: 1614949284403.mp4 (4.87 MB, 640x360, 0:45, catalonia referendum….mp4) No.850

File: 1615321394125.jpg (103.79 KB, 1200x800, tupnqttg2jj21.jpg)

 No.176[Reply]

nyt soi

1 post omitted. Click reply to view.

 No.180
 No.181
 No.752
File: 1605536152629.jpg (26.22 KB, 680x593, akpmn.jpg)

 No.182[Reply]

Olen varma että kukaan ei tule postaamaan lankaani.
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.248

File: 1606044707622.mp4 (7.97 MB, 1280x720, 1:22, 9r598.mp4)

test

 No.544

File: 1608150683471.jpg (33.01 KB, 561x431, ancsz.jpg) No.751

File: 1614094535645.jpg (65.66 KB, 600x400, 1 kqEcv1hiaLU3n4gaifnNQw.jpg)

rollFile: 1606044892800.mp4 (2.82 MB, 1280x720, 0:04, koululainen.mp4)

 No.250[Reply]

Salkkarilanka
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.728

File: 1613835708179.mp4 (410.24 KB, 1920x1080, 0:03, ismo sulla on viel&a….mp4)

ja tää

 No.738

File: 1614012693235.mp4 (897.55 KB, 1920x1080, 0:03, seppo ei nää….m) No.741

File: 1614071517506.mp4 (554.44 KB, 860x642, 0:05, ismo eeäss&auml….mp4)

File: 1604873282259.jpg (129.78 KB, 700x569, how-to-get-better-at-push-….jpg)

 No.178[Reply]

tein tänään punneruksia ja sain 23 putkeen

 No.685

Itse vedän omalla autisti-tyylilläni ainakin 50.

 No.687

Hyvä homma!Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]