[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.10619[Reply]

tykkääx kakasta

 No.10623

joo No.10613[Reply]

join enu överit 😐


 No.10606[Reply]

moi pitääkö huhut paikkansa ja boge tulee tänne
1 post omitted. Click reply to view.

 No.10610


 No.10611

mä alan ainakin bogeilee täällä

 No.10612

>>10611
hmm mäki ehkäFile: 1692192956802.png (3.96 MB, 2448x3264, IMG_20230728_105705.png)

 No.10602[Reply]

moi

 No.10605

moi tykkääx kakkileikeistäFile: 1691114637399.jpg (61.89 KB, 750x732, funny-face-stress-shape.jpg)

 No.10343[Reply]

Tää on mun eka lanka tänne.
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.10347

>>10346
tähän se Seppo Taalasmaa -mp3

 No.10458

milloin teet toisen?

 No.10597

File: 1692189516313.jpg (56.3 KB, 700x894, c0bd2519f57007d5.jpg)

>>10343
ihanaaFile: 1689038797872.jpg (44.32 KB, 640x417, 52e0dd414355b10ff3d8992cc1….jpg)

 No.10026[Reply]

hello finland and greetings from https://omegachan.cc/
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.10527

>>10516
Perus :D

 No.10532

>>10527
Niin kai sitten. Katellaan milloin seuraava autisti tulee mainostamaan tänne omaa viritelmäänsä.

 No.10596

tuo on m.kiintoinen sivu
https://allchans.org/File: 1692187277003.jpg (114.26 KB, 1000x1670, d2bad4ae10edf167.jpg)

 No.10594[Reply]

Minkälaisen pimpskan sä aiot ottaa itsellesi iki omaksi pimpskaksi pimpska leikkauksesta?(KÄYTTÄJÄ SAI BANNIA! SYY: NORTHPOLE)

 No.10595

File: 1692189375690.png (31.09 KB, 625x626, 9f8b475c7c5cf9fc.png)
 No.10182[Reply]

millon sä aiot mennä pimpska leikkaukseen?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]