[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1696756629493.jpeg (43.06 KB, 512x768, lataus (24).jpeg)

 No.11540[Reply]

Tämä kuva on kirottu. Jotkut on tuijottanut tätä niin kauan ku pysty ja ne tyypit löydettiin kuolleina niiden sängyistä. Sisukset oli revitty irti. Aikas kuumottavaa…

 No.11545

sykkiiFile: 1696708953520.jpg (37.93 KB, 555x344, IMG_20230912_211836.jpg)

 No.11492[Reply]

Mikä vittu tää paikka on?
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11537

>>11536
Mitä ovat poikien jutut?

 No.11538

File: 1696754992915.png (122.64 KB, 595x155, 145416375412.png)


 No.11542
 No.11535[Reply]

moro


File: 1696739197068.jpg (124.44 KB, 720x540, 0367.jpg)

 No.11522[Reply]

GOOOOOOOOOOOOOD MORNIIINGGGG LOISTOLAUTAAAAA

 No.11529

Usagin paijaamisFile: 1692297266793.jpg (101.54 KB, 614x1200, tumblr_edad0eb8c30227414de….jpg)

 No.10659[Reply]

tuun nyt tähän haisemaan
20 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11380

>>10659
mieti millanen haju tulee kun nostaa hameen ja raottaa sen persvakoa

 No.11381

>>11380
Älä laita tämmösiä

 No.11387

>>11381
miksei?File: 1650069111884.jpg (37.81 KB, 596x810, sipuliyde.jpg)

 No.3221[Reply][Last 50 Posts]

Ketä ydejä teillä on? Itellä on: sipuliyde.

Postatkaa ydejä.
119 posts and 24 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11318

>>11267
Milloin aattelit syödä noita, ja miten?

 No.11321

>>11318
keitin jo eilen osan ja söin lihapullien ja kastikkeen kanssa. oli tarkotus tehdä lihakeittoa mutta unohdin ostaa lihaa kauppareissulla, kaikki sipulit, lantut, porkkanat yms. muistin että hyvin jo valmistautunu muuten

 No.11345

>>11321
Tee keittoa, kuulostaa hyvältä No.11312[Reply]

mulla on kannabis ongelma
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.11323

>>11313
vähän, mutta nyt on taas lisää
>>11314
en tiedä

 No.11324

>>11323
Paljo makso?

 No.11325

>>11324
kaiken t. ap leivänpaahtimellaFile: 1689589663723.gif (1.17 MB, 500x407, dcrpge8z86za1.gif)

 No.10144[Reply]

huomenta haukkaappa pala omenasta
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.11295

>>11294
No onhan se

 No.11296

>>11295
Ite oot paska haukkaamaan.

 No.11297

>>11293
oliko hyvää?Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]