[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.11947[Reply]

saispa pimpskaa

 No.11953

Äläpä muuta sano

 No.11954

File: 1698093395148.jpg (47.47 KB, 645x710, 6800g.jpg)

hommaappa tämmöset pimpska housut nii sitten sulla on pimpskaFile: 1697923301151.jpg (7.65 KB, 240x182, sammakkowcrulla.jpg)

 No.11923[Reply]

Tulin tarkastamaan laudan.
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.11928


 No.11930

>>11925
ok, kiva kun tulit käymään

 No.11931

hv ja kys No.11878[Reply]

miksei kukaan bostaa
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11892

>>11880
>>11881
>>11886
ei tänne kukaan bostaa ikinä

 No.11898

>>11892
postaahan

 No.11929
File: 1697922621943.jpg (127.59 KB, 862x965, chaika on esteettinen.jpg)

 No.11921[Reply]

tämä lauta on kuollut. eiköhän kaikki lähdetä minilautaan…

 No.11922

eipä ollu

 No.11936

kys No.11919[Reply]

mutvraiskatttoiin


File: 1697901871555.jpg (104.83 KB, 1280x718, Bella x Taikuri kuva.jpg)

 No.11914[Reply]

tää lautahan on aivan kuollut. omistajien tulee tehdä asialle jotakin!

 No.11915

oon pannu MeguminiaFile: 1697557863477.jpg (7.04 KB, 552x144, en ymmärrä.jpg)

 No.11865[Reply]

>Tein ex-nopolaisille alalaudan missä saa nollapostata ja spämmätä sianripuli kupaloita.
<Sporadisen suosituin lanka "Onko sulla kaunis pimppi?"
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11868

File: 1697560901546.jpg (769.79 KB, 2883x3840, taiteilija.jpg)

>>11867
Onkohan Taiteilijalla

 No.11870

Jos olisit lukenut sitä tietäisit, että se on asiallinen animevituista keskustelu lanka

 No.11871

File: 1697565608984.jpg (265.17 KB, 2048x1760, junkon pikseli pimpska.jpg)

>>11868
aika pikselöityneeltä näyttääFile: 1697302797279.jpeg (498.7 KB, 550x800, 2CBC6045-8A1E-4032-A853-9….jpeg)

 No.11811[Reply]

kimmo kutsui mut tänne mitähän se haluaa

 No.11845

File: 1697450600565.jpeg (469.12 KB, 2048x2048, koishi soittaa.jpeg)

se haluaa soittaa sulle yöpuhelun ja kertoa mitä hän tuntee

 No.11866

File: 1697558239934.jpg (6.94 KB, 225x225, muikeamuikkunnen.jpg)

>>11811
kuolispa kimmoDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]