[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.2089[Reply]

kenestä teillä on mixed feelings
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.2101

File: 1636644819838.png (79.01 KB, 315x349, bull.png)

Tästä laudasta

 No.2102

>>2101
täähän se ois

 No.2103

File: 1636659981379.jpg (6.58 KB, 284x177, terapeutti.jpg)

>>2101
millasia tunteita tämä lauta sinussa herättää? käyttikö isänne kuvalautoja? No.2094[Reply]

[i]esittelee reikää[i]

 No.2097

poista tää ku et ees osaa bbcodeFile: 1604664114084.jpg (47.25 KB, 537x960, GGq6DXe.jpg)

 No.162[Reply]


 No.2085

pääsispä paijaamaan tota :3File: 1636491768929.mp4 (427.63 KB, 426x238, raburaita-rune.mp4)

 No.2081[Reply]

 ▲
▲ ▲


 No.2073[Reply]

paljonko ultimaatin BMI on nykyään 😳

 No.2074

ittel on 37, mutten oo toi: ulti

 No.2080

>>2074
itel 57File: 1636120362603.jpg (163.13 KB, 900x1125, floppa.jpg)

 No.2015[Reply]

shart :DDDDDD

 No.2079

>>2015
tostat ulee mun lemmikki No.2075[Reply]

nähdäänkö täälläki asiat vähän musta valkosesti

 No.2076

Ei, täällä on jo siirrytty värilähetyksiin

 No.2077

>>2076
nykyään on niin monenlaista No.2034[Reply]

vastaappa mun shart lankaan

 No.2046

en vastaa koska oot homo.

 No.2072

toi on ihan vitun paska pakotusDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]