[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.14952[Reply]

Vittu tää on huono ultimaatti korjaa paskas missä on futaba


 No.14951[Reply]

Vittu tää on huono ultimaatti korjaa paskas


File: 1701259056090.jpg (85.69 KB, 1290x348, kojima2.jpg)

 No.12943[Reply][Last 50 Posts]

Käyn kerran päivässä tarkistamassa täältä että joko miniksen seuraaja on perustettu
143 posts and 75 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14930

>>14929
Joo, mä en enää voi vastata sun viestiin

 No.14931

>>14930
Vittu

 No.14950

>>14931
SemmostaFile: 1708620185450.mp4 (74.41 KB, 920x720, 03a5516235342c27.mp4)

 No.14610[Reply]

Kuinka vitusti näitä lautoja löytyy?
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14923

>>14922
https://touhou.fi/board/9/

Jääkö johonkin spämmifiltteriin…

 No.14924


 No.14925

File: 1709804227757.jpeg (271.58 KB, 959x1013, a0b12d8aca9ec1b2cd5cff741….jpeg)

>>14920
tää :DFile: 1709567492148.jpg (389.28 KB, 1051x1280, IMG_20240304_005132_935.jpg)

 No.14864[Reply]

Mläblää missä mun aviomies on no haloo
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.14872

>>14866
>>14866
>>14865
Tappakaa ittenne

 No.14903

>>14872
Öö sulta unohtui se kuva

 No.14910

File: 1709750978413.jpg (38.13 KB, 720x729, IMG_20240306_195601_956.jpg)

>>14903
MikäFile: 1709662810544.jpg (73.86 KB, 705x666, 41cf68596f371aa7-1.jpg)

 No.14890[Reply]

Missä yde no missä missä yde no missä missä yde no missä
1 post omitted. Click reply to view.

 No.14894

>>14891
Mitennii edellee mitä sä sössötät

 No.14898

>>14894
siellä se on

 No.14899

>>14898
Ei ooFile: 1709610516264.mp4 (1.72 MB, 720x720, VID_20240305_053841_317.mp4)

 No.14877[Reply]

Mlöö missä yde bläblä blöblö


 No.14777[Reply]

ultimaatti paikalla paska laudalla joku sano että oot cuck suhteessa ja tykkäät katella sun partnerin seksiä toisten kanssa pitääkö paikkaansa???

 No.14778

File: 1709237758707.jpg (971.18 KB, 1300x1357, 3fba78119c75e8605d09708e17….jpg)

Joo

 No.14857
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]