[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1683307225098.mp4 (786.74 KB, 1920x1080, ah todella viisas päätös.mp4)

 No.8818[Reply]

poistiko ulti discordin
1 post omitted. Click reply to view.

 No.8821

Miksi olisi?

 No.8822

File: 1683308949384.mp4 (128.11 KB, 480x360, amatööri.mp4)

>>8820
>>8821
eiku ei oo sori mun virhe

 No.8823
File: 1682252356793.mp4 (2.7 MB, 720x1280, the.mp4)

 No.8684[Reply]

höhöhö
1 post omitted. Click reply to view.

 No.8704

>>8693
ootko sä

 No.8705

>>8704
oonhan mä

 No.8730

>>8705
miksFile: 1679863075704.jpg (72.53 KB, 640x772, spurgu.jpg)

 No.8239[Reply]

Oon tää spurgumies.
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.8613

>>8612
>287 näyttökertaa
miten ihmeessä löysit ton?

 No.8622

>>8613
katyri villon on meemi yliks*llä

 No.8635
File: 1680812334181.jpg (251.08 KB, 3000x1963, rf.jpg)

 No.8431[Reply]

 No.8432

viirus linkki

 No.8433

>>8432
liirus vinkki

 No.8435

Mokou-neeee ;_;File: 1680329543590.jpg (23.71 KB, 640x480, sddefault.jpg)

 No.8310[Reply]

kai mäki sitten meen huomenna äänestää ekaa kertaa elämässäni. t. 38v ykä
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.8401

>>8382
Ootko pedari

 No.8402

>>8401
En, mutta tykkään suuresti triggeröidä normoja.

 No.8403

>>8402
No se on aika hyvä motivaattori kylläFile: 1615553978759.mp4 (1.04 MB, 1280x720, 0:08, the_setup.mp4)

 No.868[Reply][Last 50 Posts]

Paskapostauslanka
113 posts and 88 image replies omitted. Click reply to view.

 No.8287

>>8271
puuro on postannut

 No.8288

>>8287
Miks puuro on niin komea arjalainen kundi?

 No.8295

File: 1680203362257.webm (2.09 MB, 640x360, drift times 2.webm)
File: 1674311251924.gif (1.73 KB, 104x23, ylinopeus.gif)

 No.7507[Reply]

mitä tunteita minilauta aiheuttaa loistisjonneille?
44 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.8014

>>8011
Teetkö SÄ täällä mitään muuta kun valitat minilaudasta?

 No.8214

File: 1679744105907.mp4 (4.38 MB, 1440x720, zjJgVbK7YyyGpylA.mp4)

Ainakin oma sananvapaus tuhottiin ja raiskattiin Suomen perinteisimmän laudan /pol/issa. Postasin oheisen videon saatteella "Ärsyttääkö sinua tämä video?" joka on nyt poistettu.

 No.8215

>>8214
persu on postannutFile: 1678287899483.jpg (16.07 KB, 411x325, 18957638.jpg)

 No.7980[Reply]

Ulti voisitko vihdoin päivittää fikushon.com sivun koodin kiitos
10 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.8137

File: 1679232950042.jpg (47.41 KB, 605x480, FotKtnWXsAMazsr.jpg)


 No.8143

>>8130
miks olis

 No.8189

Voi pojjaat onko se K-ON viittaus?Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]