[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1614685351177.jpg (224.67 KB, 1920x1357, 1382402339307.jpg)

 No.807[Reply]

miks lopetit Ylilaudalle postaamisen
25 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1621

>>1619
mitä??

 No.1623

>>1620
no miks pilasit sen?

 No.1627

File: 1619595041247.jpg (84.27 KB, 500x543, skeltor_rumpu.jpg)

>>1623
anteeks rakas No.1576[Reply]

tätä mainostettiin nort polella onko täällä enemmän setä miehiä
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.1610

>>1576
Voisitko vittu postata?

 No.1613

>>1610
mitä helvettiä?

 No.1614

>>1613
oot sanonu ton joFile: 1618753445808.jpg (156.73 KB, 960x1280, 7c4g5.jpg)

 No.1542[Reply]

Millon loistolauta miitti?
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1547

>>1544
millon mis???

 No.1559

>>1547
Sala

 No.1560

File: 1618930525793.gif (673.73 KB, 498x373, tenor.gif)

>>1547
60° 13' 50" N
25° 0' 42" EFile: 1618768968927.jpg (142.31 KB, 1919x822, bf4z8.jpg)

 No.1548[Reply]

mikä on paras herkku
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1555

>>1554
420 päivä :D

 No.1557

>>1555
Aattelitko suorittaa kouluampumisen tänään

 No.1558

>>1557
etä opiskeluu :(File: 1618753570709.jpg (147.59 KB, 719x1280, jeenolehti2.jpg)

 No.1543[Reply]

kokemuksia vogue saunasta?

 No.1545


 No.1546

sain siellä perseeseen 5/5File: 1618440051180.jpg (130.61 KB, 1080x1078, 1kz6u4y377m61.jpg)

 No.1520[Reply]

Pakko postata
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1525

>>1524
et oo koskaan ollu noi

 No.1533


 No.1536

File: 1618698642640.jpg (114.15 KB, 1080x1038, 1615308692681.jpg)

minä ja sinäFile: 1618600519370.mp4 (88.88 KB, 1920x1080, mitäog.mp4)

 No.1532[Reply]

Mitä vittuu hä

 No.1534

Onko Ismo sun lemppari hahmo?

 No.1535

File: 1618698575903.mp4 (166.35 KB, 854x480, jos oot homo niin oot jos.mp4)
File: 1618149430421.jpg (1.39 MB, 921x1300, __hina_blue_archive_drawn_….jpg)

 No.1484[Reply]

Tää tulee ja mittaa sun pippelin
6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1501

>>1497
call 811 before you dig

 No.1502

>>1501
Mitä toi meinaa

 No.1503

>>1496
1312 161 247 365

>>1502
Netti esmeks varmaan sanoo nips-naps jos vahingossa laittaa lapion sen piuha läpiDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]