[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.1705[Reply]

12 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1793

>>1792
Tää!

 No.1798

File: 1623832128549.jpg (74.65 KB, 1080x1012, 775766.jpg)

>>1792
Ylis pitäisi räjäyttää. Ei porukka muuten tajua lopettaa sen paskan käyttämistä.
Tai ehkä lautakulttuuri on pysyvästi pilalla.

 No.1822

>>1798
Hyvällä tuurilla suurin osa kehari normoista ei siirtyisi seuraaville laudoille, varsinkaan jos niillä olisi vähemmän juutalainen ylläpito. Tosin lautakulttuuri on amerikassakin jo lopullisesti pilalla Trump normojen rantauduttua 2016 aikoihin muutamia pikkulautoja lukuunottamatta.File: 1620677532558.jpg (290.04 KB, 800x602, Nenen mielestä ihan OK.jpg)

 No.1682[Reply]

Nää tulee pidättämään sut jos et oo kiltisti laudalla
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1686

>>1683
mikä tän kuvan idea on

 No.1688

>>1686
eiku jaa nyt tajusin, sori oon vamma.jpg

 No.1818

>>1682
söpöjä tyttöjä eli ei ees haittaa :3 oon silti kiltisti >:3File: 1623606393468.jpg (1.05 MB, 4000x1359, Okayu söi tuet.jpg)

 No.1787[Reply]

Onko täällä ihmisiä joilla on ongelmia rahankäytön kanssa?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1804

>>1787
onks sul?

 No.1807

>>1804
Ei ole, AP on yhdistelmä tekosyytä postata tuo kuva ja uteliaisuutta.

 No.1817

>>1807
FäsöneitingFile: 1608899318468.jpg (2.01 MB, 3024x4032, 730d4e4b8b697373632e0edf29d1b5…)

 No.593[Reply]

kauniskuvalanka
44 posts and 41 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1785

File: 1623511691177.jpg (193.26 KB, 1280x960, fiskars.jpg)


 No.1799

File: 1623832276463.jpg (2.45 MB, 5448x3061, Let the atom be a worker, ….jpg)


 No.1806

File: 1624206569449.jpg (463.79 KB, 2000x1125, IMG_20210620_135515.jpg)
File: 1623014300389.jpg (199.42 KB, 934x934, shape.jpg)

 No.1768[Reply]

>shape :D

 No.1773

huutista
tee gorilla lampaan päällä

 No.1781

>>1773
>geep :D No.1694[Reply]

ootko muistanu samahomoilla tänään
17 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1737


 No.1748

>>1737
Onks se paska juttu?

 No.1749

>>1748
se o vittu-juttu
kaks l*spå hu*raaFile: 1619148026906.jpg (54.72 KB, 400x557, 1614911834488.jpg)

 No.1586[Reply]

DESU
6 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1685

File: 1620836029768.jpg (4.96 KB, 274x689, master vesu.jpg)


 No.1692

File: 1621255678126.jpg (15.78 KB, 1087x725, machete-axe vesu.jpg)


 No.1693

File: 1621284434726.jpg (117.16 KB, 964x614, sedu.jpg)

SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDUFile: 1619900625112.jpg (83.34 KB, 532x483, riamu divine light 2.jpg)

 No.1642[Reply]

Onko pyhä valosi vielä tallessa, vai oletko liha-automaatti jota välittäjäaineet liikuttaa?

 No.1643

Mikä on pyhä valo, tarkalleen?

 No.1646

>>1642
Vähän molempii

>>1643
Aattelen niinku sieluu

 No.1681

File: 1620677429845.jpg (313.58 KB, 1109x1280, tumblr_lwxrr3O1At1r8zfyfo1….jpg)

tunnustan pyhän kolminaisuuden

keho
mieli
sielu

ollaksesi yksi, on sinun ydenvertaisesti huomioitava, hoivattava sekä kehitettävä näitä parhaiksi mahdollisiksi, ilman toisen jatkuvaa ohjausta

tee itsestäsi SinäDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]