[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1652130634567.jpg (158.03 KB, 799x1200, acz5c.jpg)

 No.3511[Reply]

päivän eka postaus
24 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4173

>>4161
Ja /b/:hen ei saa vissiin postata nsfw-matskua.

 No.4174

>>4173
Juu eiköhän tää loistis oo ainakin apokaa ja nyymichania vähemmän sisäänpäinlämpeävä

 No.4175

>>4174
Niin onhan tässä tällanen hyvä tabula rasa -tilanne, kun täällä on muutenkin niin vähän populaa jonka oikeasti tunnistais, toisin ku Apokalaudalla ja jossain muissa punkkipesissä rupattelu.us ja Ponkolauta esimerkkeinäFile: 1653748367148.png (619.15 KB, 1440x1673, countries.png)

 No.3695[Reply]

(Fuck off)
7 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4020

>>4019
Ois kova

 No.4021

>>4020
Tjaa

 No.4074

File: 1659985801883.jpg (134.64 KB, 1920x1080, neekerit_puhdistettava.jpg)
File: 1605725737692.jpg (321.5 KB, 763x1073, 1e8b7bfd6b12dc3cc923ed9662….jpg)

 No.195[Reply][Last 50 Posts]

kovempi postaustahti nyt saatana
98 posts and 65 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4071

>>4070
mikäs ihmeen loli_linnu tää on?

 No.4072

File: 1659980061661.png (4.99 MB, 3541x2508, 7f7303b923676a6043495a3223….png)

>>4071
En tiedä mutta siittäisin tiineeks. :3

 No.4073

>>4072
no joo, samatFile: 1645220065931.jpg (77.54 KB, 1008x996, photo_2021-05-31_10-45-20.jpg)

 No.2568[Reply]

oho löyty vähän vanhaa loistolautaa wayback machinella :3 harmi, ettei ulti muistanut ikinä ottaa backuppeja niin ei ole arkistoja :/

https://web.archive.org/web/20151228010752/http://loistolauta.net/b/
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.4060

File: 1659887079437.png (103.01 KB, 744x342, firefox_zkRNNksv0n.png)

Suuri menetys se, että tämä ei ole kokonaisuudessaan tallessa.

 No.4061

File: 1659893729674.gif (428.86 KB, 498x498, index.gif)

>>4060
>ylifoorum sitä, nyymisyöpä tätä

Yrjistä. Mitään ei menetetty.

 No.4062

>>4060
Näyttää ton perusteella ihan paskalta, ei mitään käsitystä siitä miten parodialyriikoita tehdäänFile: 1636357447235.jpg (2.77 KB, 93x118, gganbu.jpg)

 No.2069[Reply]

>gganbu :D
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.4055

>gganbu :D

 No.4056

mikä tän menen idea on

 No.4058

>>4056
>gganbu :D No.3817[Reply]

kkorrrner
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.4024

>>4007
homo

 No.4025

>>4024
kakkaan sun päälle nytte

 No.4029

>>4025
*piehtaroi paskassa*File: 1655097286042.jpg (76.39 KB, 936x619, anr5n.jpg)

 No.3796[Reply]

*ajaa pihaasi ja sanoo: nyt lähdetään


>minne mentäisiin?
21 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3950

>>3949
Niin ja tuohon lisäyksenä, että perijapanilainen historiankirjoitus on sielläkin, englanninkielisiä käännöksiä myöten. Mm. Nankingissä ei tapahtunut yhtään mitään, ja sotilaita erityisesti kiellettiin koskemasta siviiliväestöön ":D". Nuo kun osaa ottaa mustalla huumorilla, niin oikein hieno paikka.

 No.3951

Sit siellä on myös yksi kokonainen huone omistettu hikkyjen waifuille. Tai ainakin melkein, äitien ompelemia waifunukkeja tuonpuoleiseen elämään niille sotilaille, jotka naimattomina kuolivat tämänpuoleisessa.

 No.3973

File: 1657984733366.jpg (229.81 KB, 1200x802, index.jpg)

>>3951
Tää hikkyjäbä toi oman waifun. Kyllä, kuva on Yasukunista, ja kyllä, se on seksuaali_waifu.File: 1656532404813.mp4 (224.64 KB, 854x474, b8e612c6a68fd767.mp4)

 No.3907[Reply]

Kävin skidien kanssa maikkarissa ja sit pelattii korista ja fudista pari tuntia ja ja ja syötii mehujäät
t. niilo22


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]