[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1696865247907.jpg (720.56 KB, 1782x3842, __oshino_shinobu_monogatar….jpg)

 No.11637[Reply]

siis missä kaikki nopolaiset on fr? ei tunnu löytyvän mistään….en omaa discordia enkä halua
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11643

File: 1696868671975.png (1.96 MB, 1920x1080, kulmakunnan_demoni_30_km_n….png)

>>11642
Juu. Siksi ei heti tullutkaan mieleen ekassa postauksessa, mutta tarkkailen tuota sivustoa nyt sen varalta, että joku postaa sinne lisätietoja mihin porukka saattaisi olla kerääntymässä.

 No.11652

vastalaudalla

 No.11661

nyt kaatui vastalautakin hmm pahalta näyttääFile: 1696879124836.png (621.39 KB, 719x510, börek ruis.png)

 No.11655[Reply]

miten saan yhteyden ikoniseen börek mäyrään?

 No.11658

En tiiä, onks sil discord? No.11633[Reply]

minne nopo nyymit postaa

 No.11656

minikseen pilaamaan burgerien säälittävä vanhahomo larppi :D No.11650[Reply]

ö

 No.11651

syö paskaa No.11629[Reply]

cuck sopsy 😁

 No.11630

sock copyFile: 1696720823929.jpeg (908.16 KB, 2621x2480, FpvYmY5XwAM6ze9.jpeg)

 No.11517[Reply]

oppiipahan sian ripuli sopsy olee

 No.11594

jee sopsy pilas taas kaiken loppu hyvin kaikki hyvin 😁

 No.11628

>>11517
Olisiko transitio pelastanut hänet (kuvan sopsy)? No.11604[Reply]

nauraakohan ultsikka ja taikuritytötsikkä mahamakkarat hölskyen nyt kun ne saa paljon uusia käyttäjiä kun sopsy ampu itteään jalkaan 😁
9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11621

>>11614
pääskö

 No.11624

>>11619
>>11619
>>11619
miksei sulla oo parempaa

 No.11625

>>11624
Maksaa rahaa.File: 1696709425212.jpg (103.46 KB, 1024x702, apustajavolvo.jpg)

 No.11494[Reply]

Onks tää nyt sit hyvä paikka olla?
4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11570

Ainakin minilaudalta tänne ohjataan noponyymejä

 No.11571

>>11508
juuri näin. en ees haluais tehdä sen kanssa mitään tuhmuuksia, pelkkä haliminen, kiltti pusuttelu ja jutteleminen jännistä jutuista olis tarpeeksi

 No.11596

>>11570
huutikset miniksen burgeri vanhahomolarpille, vittu internet on niin saatanan vakavaa liiketoimintaa ha haDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]