[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1605562156240.png (567.18 KB, 1280x800, kasvosi ovat kuin miehen joka …)

 No.184[Reply]

haha


File: 1604707524644.jpg (163.99 KB, 370x700, autismi kurisu.jpg)

 No.173[Reply]

Postaan tästä nopeesti tänne ei oo keltään pois

 No.174

File: 1604709081721.jpg (143.52 KB, 636x574, zbvn3flqqkx51.jpg)

Ei mitenkään, pikemminkin enemmän kaikille.

 No.175

File: 1604775311788.png (130.49 KB, 640x404, efdd2b1e7aa698fc2e04b05ee99319…)

>>174
tää

oikeat lottonumerot ja kaikkiFile: 1603646964926.jpg (158.94 KB, 620x898, 316_1000.jpg)

 No.94[Reply]


 No.172

kommandoFile: 1604357718323.jpg (664.83 KB, 2968x4096, 1598098758287.jpg)

 No.133[Reply]

Rääh! Tänään tuli kaks kirjettä jotka on postitettu vittu 20. päivä! Missä vitussa ne on luuhannu ku niiltä on kestäny kaks vitun viikkoa mennä pari vitun kilometriä!?
Jumalauta niitä postimiesparkoja, ku firma paskoo niiden syliin koko ajan. Hyvä on niiden vittu yrittää, saatana.
1 post omitted. Click reply to view.

 No.158

>>138
tytyilijät vittuun loistikselta

 No.159

>>158
Mistä luulet tietäväsi?

 No.171

>>158
Kerro!
t.>>159File: 1602285046755.jpg (188.42 KB, 719x509, 77.jpeg)

 No.9[Reply]

gettaan ei oo keltää pois

 No.13

tuplat GET

 No.170

GettistäFile: 1602326673458.gif (197.92 KB, 975x975, 1579382144432.gif)

 No.65[Reply]

>ISO 8601
Hyvä.

 No.169

File: 1604664524955.jpg (77.31 KB, 1006x1265, aikfa.jpg)

Ei ainakaa mitään jenkkipaskaaFile: 1602284699454.jpg (63.71 KB, 401x403, __endou_saya_and_shidare_hotar…)

 No.2[Reply]

get

 No.168

getFile: 1604361166132.png (482.4 KB, 925x830, 37.png)

 No.134[Reply]

Otin kolmen päivän bännit tän laudan mainitsemisesta kyl mä nään että mulle kuuluis kultatili tänne.
11 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.155

File: 1604584681516.jpg (51.09 KB, 600x709, öööö&o….jpg)

>>154
Niiku mitä?

 No.156

File: 1604585569737.jpg (129.06 KB, 638x638, stringemilnsfw.jpg)

>>155
jogurtit laitan sille peppuun

 No.157

File: 1604585883720.jpg (140.16 KB, 1120x1148, ae4s9.jpg)

>>156
Siis hyi vittu.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]